Povodně

Co je to povodeň ?

Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů podpořených dalšími okolnostmi, zejména rychlým táním sněhu, zmrzlou půdou, nepropustným povrchem nebo nasáklou půdou, hromaděním ledových ker, nedostatečností kanalizačního systému, nadbytkem zpevněných ploch a dalšími okolnostmi, nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení hráze přehrady, sesuv svahu během dešťů, ....) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.

Stupně povodňové aktivity

Sledování zpravodajství a zejména zpráv o počasí, by mělo být pravidelnou součástí našeho života. Dozvíme se o případných ohroženích, včetně povodní.

Příprava na povodeň

Povodně nás ohrožují každým rokem, je dobré se na ně připravit. Nacházíte se v záplavovém území nebo v území ohroženém zvláštní povodní?

Jak se chovat při povodni ?

Nastala povodeň, co dělat? Je-li dostatek času:

Jak se chovat při zvláštní povodni ?

Zazněla VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA, co dělat?

Jak se chovat po povodni ?

V případě, že vaše obydlí zásahla povodeň, je potřeba postupovat dle pravidel a na nic nezapomenout!

Povodně - otázky a rady psychologů

Každého, kdo prožil povodně, se tato událost dotkne. Většina lidí v průběhu katastrofy i po ní účelně funguje, u některých se však mohou v prvních dnech a týdnech po události objevit reakce na silný stres, který prožili.

Povodně - pravidla základní hygieny

Nezapomeňte dbát na základní pravidla hygieny.

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík