Zemětřesení, sesuvy půdy, laviny

Zemětřesení

I v našich končinách se můžeme setkat se zemětřesením. Zejména pak ale i při našich cestách a o dovolených v zahraničí.

Zemětřesení - co dělat?

Věděli byste, jak se zachovat při zemětřesení a co dělat po něm?

Sopečné výbuchy

Pokud se nacházíte, ať již dlouhodobě nebo momentálně v oblasti, kde se činné sopky nacházejí, je potřeba si zjistit potřebné informace a předpovědi o možnostech sopečné činnosti, o připravených opatřeních a o požadovaném chování v případě sopečné aktivity.

Sesuvy půdy

Půdní sesuvy patří k nejčastějším sesuvným pohybům na území České republiky. Způsobují je sklony svahů a vlastnosti horninového podloží. Například jílovité podloží způsobuje, že po něm horní vrstvy pomalu kloužou. K sesuvům půdy tedy dojde, když se poruší stabilita svahu, a to v důsledku přírodních procesů nebo v důsledku lidské činnosti. Sklon svahu náchylného k sesuvu bývá zpravidla větší než 22°.

Sněhové laviny

Poslední dobou jsou sněhové laviny velkým rizikem. Buďte při pohybu na horách více než opatrní.

Zavalení, zasypání

Zavalení nebo zasypání je velmi nebezpečná situace, kdy se člověk ocitne pod masou zeminy, suti, štěrku, uskladněného obilí, sněhu, apod., které se z nejrůznějších příčin daly do pohybu.

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík