Dopravní nehoda

Dopravní nehoda může potkat každého z nás.


Jsou-li svědkem dopravní nehody děti, měly by si najít bezpečné místo v bezpečné vzdálenosti od nehody i silničního provozu a ihned zavolat na číslo 112 nebo 155 pro pomoc, případně požádat o pomoc dospělé.
Záchranu účastníků nehody a poskytnutí první pomoci zajistí dospělí a záchranáři.

Co dělat v případě dopravní nehody?
Nacházíš-li se na místě dopravní nehody, kde jsou zranění, s ohledem na vlastní bezpečnost zavolej ihned na číslo 112 na pomoc hasiče, zdravotníky i policii najednou. Nezapomeň v klidu popsat situaci operátorovi. Urči a popiš místo nehody, počet zraněných, počet nabouraných vozidel, případně druh nákladu, má-li označení, tak jaké (čísla na tabulkách oranžové barvy). Sděl operátorovi, uniká-li z vozidel palivo nebo jiná látka.

Dbej na vlastní bezpečnost
Pohybuješ-li se v okolí nehody, dbej především na vlastní bezpečnost! Nejnebezpečnější jsou DALŠÍ projíždějící auta! Vezmi si reflexní vestu. Může také dojít k požáru či výbuchu havarovaných vozů nebo nákladu, k úniku nebezpečných látek z nákladu, ke srážce kolem projíždějících vozů, případně k jinému ohrožení. Jestliže z vozidel stoupá kouř nebo slyšíš jiskření, nepřibližuj se a vyčkej příjezdu hasičů!

Zajištění místa nehody
Aby byla zajištěna bezpečnost místa nehody, zraněných i dospělých zachránců, je třeba zastavit dopravu a zajistit havarovaná vozidla proti pohybu, např. zaklíněním kol vozidel kameny, cihlou nebo jiným brzdícím předmětem. Pokud tě to neohrozí a zvládneš-li to, vypni zapalování. NIKDY SE NENÁKLÁNĚJ PŘED VOLANT popř. místo spolujezdce POKUD NEBYL AKTIVOVÁN AIRBAG, k aktivaci může dojít později a může tě vážně zranit.

Varuj přijíždějící vozidla umístěním výstražných trojúhelníků 100-200 metrů před místem nehody v obou směrech. Nemáš-li trojúhelníky, požádej někoho z dospělých svědků nehody, ať zastavuje dopravu. Pohybuj se pokud možno mimo vozovku. Na dálnici vždy utíkej mimo silnici a vyčkej příjezdu záchranářů.

Jak pomoct zraněným? 
V případě, že ti nehrozí nebezpečí, zkus otevřít dveře havarovaného vozu. Mluv na posádku vozidla, zjisti, zda mohou komunikovat a nejsou-li zraněni. Všímej si zejména krvácení, deformací těla, ptej se zraněných na bolest. Vše oznam dispečerovi na lince 155. Pokud zranění v autě nejsou v ohrožení života s ohledem na riziko prostředí i na zdravotní stav (tj. dýchají, silně nekrvácejí, jsou při vědomí a nehrozí jim zástava dechu a srdeční činnosti), raději s nimi nehýbej a vyčkej příjezdu odborné pomoci.

Zjisti počet osob, které ve vozidle cestovaly, důsledkem nárazu mohl být z vozu i někdo vymrštěn mimo. Prohledej vozidlo, pod troskami mohou být ukryté malé děti, mohou se v něm nacházet zmatené a dezorientované osoby. Při autohavárii je riziko poranění páteře. Proto nevyprošťuj  poraněné zbytečně. Hlavní příčina pro vyproštění je, pokud je zraněný v bezvědomí nebo po uvolnění dýchacích cest nedýchá či nedýchá normálně. Lidé, kteří jsou při vědomí, nebo alespoň pravidelně dýchají mohou zůstat v autě. V případě, že nehrozí další nebezpečí.

Vyproštění zraněných
V případě, že je to nutné , pacient je v bezvědomí a nedýchá, nebo hrozí bezprostřední nebezpečía je to v tvých silách, vyproštění začni otevřením dveří, jdou-li otevřít. Opatrně zraněným uvolni nohy a vyprosti je z vozidla. Vyproštěné osoby dej na bezpečné místo. Při vyprošťování věnuj velkou pozornost  airbagům, které se při havárii neaktivovaly. Mohou se aktivovat kdykoliv později a tím tebe i ostatní zachránce vážně ohrozit. Proto jejich vypnutí nech na přivolaných hasičích. Měj však vždy na paměti své možnosti a nepřeceňuj své síly! Nemáš-li dost síly na vyproštění nebo je-li posádka vozidla ve vraku zaklíněna, počkej na hasiče.

Při transportu z havarovaného vozidla na bezpečné místo je třeba dávat pozor, abys zraněným nezpůsobil více zranění, než mají. Proto k transportu přistupuj pouze je-li to opravdu nutné, je-li zraněný ohrožen na životě a situace je pro tebe bezpečná.

Poskytnutí první pomoci zraněným
Než začneš poskytovat první pomoc, ověř si, zda je na místě pro tebe bezpečno. Zjisti kolik je poraněných a jakého druhu jejich zranění jsou. Nejvhodnější je s poraněným nehýbat. V případě zástavy dechu a velkého krvácení je nutné první pomoc poskytnout.

Dle druhu poranění a stavu postižených poskytni první pomoc. Zastav masivní krvácení, zjisti vědomí, kvalitu dechu, případně poskytni resuscitaci, ulož postižené do patřičných poloh (zotavovací, protišoková, aj.). Zajisti preventivní opatření k odvrácení šoku. Nakonec si k ošetření ponech zlomeniny a drobné oděrky.

Přečteno 8212x
Hodnocení:
 

Komentáře