Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Geologická rizika
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Geologická rizika
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Co dělat v případě zemětřesení?Sesuvy půdySněhové lavinySopečné výbuchy - Jste na ně připraveni?Zavalení, zasypáníZemětřeseníZemětřesení - Co dělat?

Zemětřesení - Co dělat?

Zemětřesení na území České republiky je naštěstí jev velmi vzácný a nedochází při něm k obětem na životech nebo k velkým škodám. Čeští turisté se ale mohou setkat se silným zemětřesením při cestách do seismicky aktivních oblastí (Alpy, jižní Evropa: Portugalsko, Španělsko, Itálie, státy bývalé Jugoslávie, Řecko, Turecko, Kalifornie, Japonsko, atd.). Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do maximálně několika minut (nikoliv desítky minut jako v amerických katastrofických filmech). Po silném zemětřesení mohou přijít v nepravidelných intervalech slabší dotřesy. Proto je důležité být informován o doporučených postupech při výskytu zemětřesení.

Před zemětřesením (například při pobytu a pohybu v místech s častým zemětřesením)

 1. Rozmyslete si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíte (v budově, na cestě, v noci).
 2. Kde je vypínač plynu, vody a elektrického proudu?
 3. Neohrožují vás poličky, skříně a další volné předměty?
 4. Prostudujte si důležitá telefonní čísla, lokální návod pro případ zemětřesení nebo příchodu mořské vlny tsunami.
 5. Mějte připraveny doklady, peníze, lékárničku, rozhlasový přijímač a svítilnu na baterie, případně nabitý mobilní telefon a další potřebné věci (pití, trvanlivé jídlo) pro případ rychlého opuštění místnosti.
 6. Naučte se základy první pomoci.

Během zemětřesení
Pokud se během zemětřesení nacházíte v budově:

 1. Vyhledejte nejbližší bezpečné místo.
 2. Přitiskněte se k nosné stěně, k rámu dveří nebo se schovejte pod pevným stolem, pultem nebo postelí.
 3. Uhaste otevřený oheň, prototže hrozí nebezpečí výbuchu plynu z porušeného potrubí nebo požáru.
 4. Vzdalte se od vnějších dveří, oken a skleněných ploch.
 5. Pozor na volně se pohybující předměty.
 6. Nedostatek času většinou nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Nejvíce zranění vzniká při vybíhání v panice z domů a při vbíhání do úkrytů. Proto při vybíhání z domů dávejte pozor na padající římsy a komíny.
 7. Jste-li ve výtahu, opusťte jej v nejbližším patře.
 8. Když vás otřesy zastihnou na schodech, sedněte si, jednou rukou se přidžte zábradlí a druhou si chraňte hlavu.

Pokud se během zemětřesení nacházíte ve volném prostoru, vyhledejte otevřená místa dále od budov, mostů, stožárů vysokého napětí a vysokých stromů (volná prostranství).

Pokud vás zemětřesení překvapí za jízdy nějakým dopravním prostředkem, co nejrychleji zastavte (pokud možno na nějakém volném prostranství), ale nevystupujte ven.

Po zemětřesení

 1. Zachovejte klid!
 2. Buďte připraveni na dotřesy.
 3. Pokud nejste sami vážně zraněni nebo zavaleni, poskytněte první pomoc sobě i ostatním.
 4. Zapněte si rádio a sledujte instrukce.
 5. Nepoužívejte výtah. Může být poškozen nebo zablokován výpadkem proudu.
 6. Zkontrolujte rozvody plynu, vody a elektrické vedení. Při poškození uzavřete hlavní přívod.
 7. V budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možnosti je buď uhaste nebo zavolejte hasiče.
 8. Pozor při opouštění budovy, stále se ještě mohou řítit římsy, komíny a jiné části budov.
 9. Žádné soukromé telefonní hovory. Telefonní síť musí být především využita pro organizování záchranných prací, při přetížení hrozí výpadky.
 10. Žádné soukromé cesty autem, protože silnice musí zůstat volné pro rychlé přesuny policie, hasičů a záchranných vozidel.
 11. Sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů.
 12. Jste-li zavaleni, pokuste se klepáním na kovové nebo jiné předměty přenášející dobře zvuk přivolat pomoc.
 13. Pokud máte mobilní telefon, pokuste se přivolat pomoc přes své blízké nebo přes tísňové telefonní linky.

 

Autor, zdroj: Jan Zedník, Geofyzikální ústav AV ČR, materiály MVČR a HZS ČR, http://www.ig.cas.cz

Naši partneři