Havárie - o kurzu

Spustit kurz

Animovaný multimediální kurz obsahující tyto kapitoly:

 • Všeobecné příčiny havárií
 • Dopady havárií
 • Základní typy havárií
 • Havárie s únikem nebezpečných látek
 • Ostatní havárie
 • Základní druhy nebezpečných látek
 • Chemické látky
 • Co dělat při úniku nebezpečné chemické látky?
 • Ropné látky
 • Radioaktivní látky
 • Co dělat při úniku radioaktivních látek?
 • Biologické látky, nejčastější příznaky úniku nebezpečných látek
 • Klasifikace a označování nebezpečných látek, R-věty a S-věty
 • Varovné tabulky a značky
 • Varování a činnosti po něm
 • Individuální ochrana
 • Dekontaminace
 • Havárie v dopravě
 • Výbuch plynu
 • Nejčastější příčiny výbuchů a otrav
 • Co dělat v případě úniku plynu?

Přečteno 1539x
Hodnocení:
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík