Fyzické týrání

Tělesné týrání je definováno jako tělesné ublížení dítěti anebo nezabránění ublížení či utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno.

(definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992)

Aktivní tělesné týrání

Zahrnuje všechny akty násilí na dítěti, při kterých dochází k tělesnému zranění dítěte, k jeho trvalému postižení nebo dokonce k jeho usmrcení. K této formě týrání se také řadí pravidelné tělesné trestání dítěte užívané jako převažující výchovný prostředek. Při aktivním tělesném týrání dochází ke zraněním, postižení orgánů či jejich funkce, tato poranění mohou být jak na první pohled zjevná (otevřená) nebo skrytá (zavřená).Aktivní tělesné týrání :

 • nepřiměřeném bití rukou ( facky a pohlavky )

 • bití různými nástroji

 • kopání do dítěte, údery pěstí

 • způsobení bodných, řezných a sečných ran různými nástroji

 • vytrhávání vlasů

 • nepřiměřené tahání za ušní boltce

 • kousání dítěte

 • způsobování popálenin

 • vláčení dítěte po zemi

 • odmrštění, odhození dítěte

 • svazovaní a připoutání dítěte

 • škrcení

 • dušení

 • silné třesení

 • otravy jedy a chemikáliemi

 • a také podávání alkoholu a drog.


Pasivní formy fyzického týrání

Představují nedostatečné uspokojení nejdůležitějších potřeb dětí v návaznosti na jeho potřeby psychické a sociální. Jde o úmyslné, ale také neúmyslné nepečování o dítě, jedná se také o opomenutí v péči o dítě či pochopení rodičovské role. Takto týrané dítě se vyznačuje nedostatečným rozvojem v mnoha oblastech, nejvážnějším důsledkem je zpustnutí dítěte v krajním případě pak jeho smrt.

 

Pasivní fyzické týrání:

 • poruchy vzniklé z nekvalitní a nedostatečné výživy

 • nedodržování poskytnutí dítěti zdravotní péče a základní hygienu

 • nedostatky ve výchově a vzdělání

 • nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany

 • vykořisťování dětí formou nucené práce či žebrání

 

Přečteno 16370x
Hodnocení:
Autor, zdroj: http://www.tyrane-deti.cz
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík