Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Atmosférické poruchy
Mimořádné události > Atmosférické poruchy
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Změny teplot

Při extrémním horku a suchu dochází k akutnímu nedostatku vody. Dochází také k dalším biologickým procesům, jako je nadměrné množství hnilobných procesů, nadměrnému růstu vodních řas a přemnožení škodlivých mikroorganismů. Tím dochází ke zhoršení kvality vody.


Ochrana v době horka a sucha
Nejúčinnější ochranou v době horka je zajištění dostatečného množství tekutin. Důležité je také omezení pobytu na přímém slunci a zmírnění fyzické zátěže.


Vysoké teploty

Zátěž organismu způsobují vysoké teploty vzduchu obvykle již od 30 °C výše. Ty se vyskytují nejčastěji v letních měsících, tedy v červnu, červenci a srpnu. Přitom během dne obvykle teplota vzduchu kulminuje kolem 14. až 15. hodiny místního času (15 až 16 hodin letního času). V létě může teplota vzduchu v České republice výjimečně dosáhnout až 40 °C.

Velikost zátěže se zvyšuje s rostoucí délkou trvání období s vysokými teplotami a při vysoké vlhkosti vzduchu. Ta omezuje odpařování potu z těla a tedy jeho ochlazování a vede k pocitu dusna. Zátěž zvyšuje přímé sluneční záření, které je nejintenzivnější kolem poledne místního času (13 hodin letního času). V jeho důsledku se v létě výrazně ohřívají stěny budov, povrchy komunikací apod., takže v jejich blízkosti můžeme naměřit výrazně vyšší teploty vzduchu, než ve volné přírodě nebo v meteorologické budce, která se umísťuje nad zatravněným povrchem.

Největší zátěž vysokými teplotami bývá ve velkých městských aglomeracích. Situaci je zde možno zlepšit relativně jednoduše, a to výsadbou zeleně. Stromy ochlazují města dvojnásob – zastíněním a výparem. Rostliny vyměšují vodu skrze póry v listech, voda se vypařuje a při tom se spotřebovává teplo. Tento proces ochlazuje vzduch v okolí. Jeden vzrostlý strom s korunou o průměru 10 m může za den vypařit až 160 litrů vody.


Výstražné informace se vydávají na:


Možné škody a doporučení k eliminaci vlivů

 • Přiměřeně lehce se oblékat.
 • Nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách, nevystavovat organismus nadměrně vysokým teplotám.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Omezit tělesnou zátěž, která je spojena se ztrátou tekutin a se zvýšením vnitřní teploty.
 • Zvýšit konzumaci nealkoholických nápojů, u dětí do 20 kg na 1,5 až 2 l denně, u starších dětí a dospělých kolem 3 l denně, při fyzické zátěži i více. Konzumovat raději neslazené nápoje, bez kofeinu, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, při onemocnění zažívacího traktu raději konzumovat neperlivé. Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje, mohou způsobit angínu.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím udržovat kolem 5 st.C (větší rozdíl může přivodit letní chřipku, angínu, ale i bolesti zad či kloubů). Také ventilátory zapnuté naplno mohou vyvolat zdravotní potíže.
 • Neskákat rozehřátý do studené vody. Skok přehřátého těla do ledové vody bez předchozí přípravy organismu na teplotní změnu může vyvolat svalové křeče nebo i způsobit srdeční kolaps.
 • Jsou-li vysoké teploty provázeny i nadlimitními koncentracemi troposférického ozonu, potom v případech chronického onemocnění dýchacích cest a onemocnění srdce a cév omezit také vycházky, zejména v poledních a odpoledních hodinách.
 • Vivem vysokých teplot dochází k rozpínání materiálů, což může mít vliv na stav kolejnic a mostů.


Mrazy a kalamity

Jestliže jsou delší dobu silné mrazy a sněžení, často dochází ke kalamitám. Mezi nejčastější nebezpečí pak patří námraza, mrznoucí déšť, ledovka a náledí. Při silných mrazech bývají nejvíce ohroženy vodovody, rozvody tepla, plynu i elektrické energie. Při jejich zamrznutí může dojít k poškození, a tím k následným škodám vzniklým z důvodu nutnosti zastavení výroby, obchodu, chodu společností.

Nebezpečné je rovněž namrzání komunikací, kolejí apod. Při sněhových kalamitách bývá ohrožena doprava. Následně je ohroženo zásobování, doprava do zaměstnání, do škol, domů a podobně.

K ohrožení obyvatelstva dochází zraněním, popř. úmrtím při hromadných dopravních nehodách, při pádech částí stromů, k úmrtí v důsledku podchlazení při silných mrazech nebo při propadnutí do ledu při sportovních aktivitách.

Ochrana před silnými mrazy a kalamitami

Je důležité dbát velké opatrnosti na silnicích a chodnících. Hrozí vážné dopravní nehody či úrazy následkem pádu ? zlomeniny, tržné rány apod. Nebezpečné je chození pod namrzlým elektrickým vedením, pod střechami domů, kde hrozí nebezpečí padajícího sněhu. Obezřetnost je místě i v případě pohybu na zamrzlých plochách (rybníky, řeky). Každý z nás by měl pravidelně odstraňovat a odklízet sníh, a to i na střechách domů, zvláště těch rovných, kde hrozí zřícení střech dovnitř budov.


Prudký pokles teploty

Prudké změny teploty vzduchu mohou nastávat v průběhu celého roku, nejčastěji se však vyskytují v zimě a na jaře. Přibližně dvacetistupňové rozdíly v teplotě vzduchu za jasných dní na jaře nejsou žádnou výjimkou, ale obvykle nejsou lidskému organismu nebezpečné. Větší zátěž pro organismus představují změny teploty vzduchu, které jsou doprovázeny větrem a srážkami, jak tomu bývá při přechodech výrazných atmosférických front. Pro organismus mohou být zátěží i teplotní změny při přechodu z místnosti do venkovního prostoru a naopak, a to zejména v zimě, kdy rozdíl mezi vyhřátou místností a venkovním prostorem často přesahuje 20 °C. Největší nebezpečí z hlediska zátěže na lidský organismus a také na chod hospodářství, často i na vegetaci představuje prudký pokles teploty pod bod mrazu. Ten je zařazen do výstražných informací SIVS.


Mráz ve vegetačním období

Podobně je do výstražného systému zařazen i jev Mráz ve vegetačním období. Výstraha se na něj vydává jen ve vegetačním období, jestliže se předpokládá pokles teploty vzduchu pod bod mrazu, který může poškodit vegetaci, a to jak na jaře kdy může poškodit zejména květy a vznikající malé plody, tak i na podzim, kdy hrozí pomrznutí plodů.


Silný mráz

Velmi nízké teploty vzduchu, pod -15 °C a nezřídka i pod -20 °C, se nejčastěji vyskytují v zimních měsících, tedy v prosinci, lednu a únoru, někdy i v časném jaru, tedy v březnu, a v pozdním podzimu, tedy v listopadu. V zimě může teplota vzduchu v České republice výjimečně klesnout až k -40 °C. Minimum teploty vzduchu nastává v době kolem východu Slunce. Mrazy jsou zesilovány vyzařováním tepla ze zemského povrchu, a to zejména zasněženého, za jasných nocí při utišení větru. Nejsilnější mrazy se obvykle vyskytují v horských údolích.

Výskyt silných mrazů znamená pro organismus zátěž. Přitom pocit chladu je ovlivňován i větrem – čím silnější vítr fouká, tím citelnější je pocit chladu. Vzhledem k tomu, že na horách fouká obvykle silnější vítr, než v nižších polohách, je tento faktor zřetelný zejména na horách – vyšší riziko podchlazení, omrzlin a vyčerpání.


Možné škody a doporučení k eliminaci vlivů

Prudký pokles teploty

Prudký pokles teploty hluboko pod bod mrazu často vyvolává obdobné problémy jako silný mráz. Může vést k zamrzání a následnému popraskání vodovodních řádů, zamrzání provozních kapalin v automobilech apod., jestliže předtím nebyla provedena potřebná opatření - použití nemrznoucích směsí, neprovedeno zateplení, apod. Rovněž dochází k zamrzání vlhkých nákladů na automobilech, vlacích apod. a může docházet ke škodám v některých oblastech průmyslu a hospodářství. Někdy dochází i ke zhoršení sjízdnosti vozovek a zhoršení kvality vzletových a přistávacích drah v letectví.

Prudké poklesy teplot negativně působí na jedince s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Jedná se zejména osoby se srdečně-cévními chorobami, s nemocemi dýchacího ústrojí a starší občany. Nedoporučují se u nich prudké přechody z vyhřátého prostředí do venkovního prostoru. Měli by se vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu.


Silný mráz

S krátkodobými silnými mrazy se organizmus zdravého člověka vyrovná poměrně dobře.

Při silných mrazech, ale za větru i při mírnějších mrazech a při pobytu na horách doporučujeme:

 • Chránit se přiměřeně teplým oblečením (ve více vrstvách), teplou obuví, rukavicemi a pokrývkou hlavy (zejména uši a nos). Omrzliny se nejsnáze tvoří na okrajových, nedostatečně chráněných částech těla (uši, nos, ruce, nohy a zejména prsty na nich).
 • Protože mrazy pokožku vysušují, je vhodné chránit nekryté části těla před omrznutím mastnými krémy, pro osoby s citlivější pokožkou jsou vhodnější krémy s UV filtrem.
 • Proti prochladnutí pomáhá tělesný pohyb, teplý nápoj a jídlo. Konzumace alkoholu může být nebezpečná. Alkohol rozšiřuje cévy a tím dochází k vyšším tepelným ztrátám. Tělo se rychleji ochlazuje, vydává více energie, i když má pocit tepla.
 • Malé děti by při teplotách pod -10 °C ven vycházet raději neměly a když, tak jen krátkodobě.
 • Nemocní a staří lidé by pobyt venku měly omezit nebo vyloučit. Lidem s kardiovaskulárními onemocněními se může špatně dýchat a mohou mít bolesti u srdce. Osobám trpícím cukrovkou, které jsou více náchylné k infekcím, může i lehké prochladnutí způsobit velké potíže. Lidé s kloubními potížemi a ti, kteří trpí osteoporózou, tedy řídnutím kostí, by měli omezit pohyb venku, protože v mrazivém období jsou často na cestách ledové zmrazky nebo námraza a uklouznutí jim může způsobit vážné problémy, především zlomeniny.
 • Je nutno si uvědomit, že účinek mrazu je zesilován větrem.

Vegetaci poškozují zejména mrazy bez sněhové pokrývky zemského povrchu (holomrazy).

Silné mrazy mohou působit značné škody na majetku. Dochází k zamrzání provozních kapalin v automobilech apod., jestliže předtím nebyla provedena odpovídající opatření (použití nemrznoucích směsí apod.). Dochází k zamrzání a následnému popraskání vodovodních řádů v případech, kdy jejich ochrana před silnými a déletrvajícími mrazy není dostatečná (tepelné izolace apod.). K porušení vodovodních řádů dochází i během ústupu mrazivého počasí v důsledku pohybů půdy při jejím rozmrzání. Při silných mrazech dochází k lomům na kolejnicích a následným problémům v kolejové dopravě atd.

Extrémně silné mrazy mohou všeobecně vést ke značným škodám na majetku, v průmyslu, energetice a v logistických službách (přeprava materiálu, zásobování apod.).


Mráz ve vegetačním období

Výstraha se vydává, jestliže se očekává mráz, který může poškodit vegetaci, zejména zeleninu, vinnou révu a kvetoucí ovocné stromy. Na podzim pak jestliže může poškodit zejména nesklizené zemědělské plodiny.

V případě mrazu ve vegetačním období doporučujeme:

 • Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů.
 • V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v době záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování/zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

Zdroj: Teplota. Český hydrometerologický ústav [online]. ČR: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2020 [cit. 2021-03-05]. Dostupné z: https://www.chmi.cz/informace-pro-vas/prezentace-a-vyuka/SIVS#

Podívej se na fotky nebo videa:

Co je to blesk?Ochrana před tornádemKroupy a co hrozí.Co to jsou atmosférické poruchy?Ochrana před hurikánemOchrana před mrazyHorka a suchaSilné mrazy a kalamityRizikové situace při atmosférických porucháchOchrana před bleskemCo je to tornádo?Co je to přívalový déšť?Předběžná opatrnost při atmosférických porucháchOchrana před větremOchrana před přívalovou povodníCo je to hurikán?Projevy bouřeBouře na horáchRizika silného větruTypická silná bouře

Stáhni si:

Mimořádné události - poznej zvukyMimořádné události - Typy událostí Mimořádné události - PříběhMimořádné události - Evakuační zavazadloMimořádné události - poznej záchranářeMimořádné události - tísňové linkyMimořádné události - Tísňové linkyMimořádné události - Varovný signál, co dělat ?Mimořádné události - Co to znamená a kdo je způsobil ?Mimořádné události - volání na tísňovou linkuMimořádné události - Jak přivolat pomocMimořádné události - Poznej mimořádnou událostMimořádné události - Evakuační zavazadlo, co zabalit ?Mimořádné události - Kdy bys volal na tísňovou linku ?Mimořádné události - ZáchranářiMimořádné události - TechnikaMimořádné události - poznáš je?Mimořádné události - VodaMimořádné události - Co to je ?

Může se hodit:

TROJUHELNÍK žlutozelený bez vykřičníkuDětská souprava ZÁCHRANÁŘIPracovní sešit - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTINůž na bezpečnostní pásyPracovní listy - Mimořádné události I.TROJUHELNÍK žlutozelený s vykřičníkemDětský hrnek "ZÁCHRANKA"MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI I.HASÍCÍ SPREJ PYROCOOL 15 ks pr. sešitů - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIDětský hrnek "HASIČI"MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II.

Související články:

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Atmosférické poruchy - něco na úvod

Je velmi důležité, abychom znali rizika jednotlivých projevů atmosférických poruch a v rámci možností se jim vyvarovali, případně se na ně připravili!Zjistit více

Blesk - čemu se vyhnout?

Zjistit více

Atmosférické poruchy

Při bouři hrozí průdký vítr, přívalové deště i blesky. Mohou být velmi nebezpečné.Zjistit více

Vítr, vichřice, tornádo, hurikán

S vítrem se setkáváme velmi často. Znáte obecné zásady chování při průdkém vítru?Zjistit více

Hurikán

S hurikánem se můžeme setkat hlavně při cestování. I proto je dobré být na hurikán připraven.Zjistit více

Tornádo

I u nás se čím dál častěji setkáváme s tornády. Je velmi důležité vědět, jaak při takovém setkání postupovat.Zjistit více

Blesk

Úrazy bleskem jsou velmi nebezpečné a často končí smrtí. A přitom stačí tak málo a můžeme se bleskům vyhnout.Zjistit více

Přívalový déšť

Často nás přívalový déšť zastihne velmi rychle a nečekaně. Lze se tomu nějak účinně bránit? Můžeme něco udělat?Zjistit více

Kroupy a krupobití

Největší kroupy v České republice dosahovaly velikosti až 12 cm.Zjistit více

Silné mrazy a kalamity

Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Skutečně se stalo:

Policisté zasažení bleskem popsali, co se stalo. A dostali vyznamenání!

"Blesk z čistého nebe, pak už vás to vypne a probudíte se až v nemocnici,“ popsal zasažený Martin Žebrok.Zjistit více

První oběť bouřek v Česku! Žena zasažená bleskem zemřela

Neštěstí se stalo v úterý ve Vysoké Lípě u Jetřichovic na Děčínsku. "Dospělá žena byla zasažená bleskem, utrpěla vážné zranění s následkem náhlé zástavy oběhu…Zjistit více

Blesk v Beskydech udeřil do skupinky turistů, záchranáři ošetřili pět lidí

Čtyři posádky ZZS MSK zasahovaly ve čtvrtek 20. června odpoledne v Beskydech u hromadného zasažení bleskem. Událost v horském terénu mezi Ostravicí a Lysou…Zjistit více

Hasiči při zásahu u požáru bytu ve Vsetíně evakuovali 19 lidí

Deset minut před půlnocí přijalo krajské operační středisko hasičů informaci o požáru bytu ve Vsetíně-Rokytnici. Na místo byly okamžitě vyslány jednotky…Zjistit více

Dva chlapce zasáhl v Třinci blesk, jednoho z nich transportoval do nemocnice vrtulník LZS

Zdravotnická záchranná služba zasahovala v pátek 8. června u dvou chlapců, které na Frýdecko-Místecku zasáhl blesk. Krajské operační středisko ZZS bylo o…Zjistit více

Ženu v Praze zasáhl během odpolední bouřky blesk, záchranáři ji museli resuscitovat

Ve středu odpoledne zasáhl ženu na pražském Střížkově blesk, a to během odpolední bouřky, která se východní a severní částí Prahy prohnala. U ženy začaly po…Zjistit více

U obce Černíč po úderu blesku padl strom na projíždějící traktor

Ve čtvrtek 4. května 2017 asi čtvrt hodinu po druhé hodině odpoledne vyjeli hasiči z Horažďovic za obec Černíč, kde po úderu blesku padl strom na projíždějící…Zjistit více

POVODNĚ na Moravě: Přívalový déšť vytopil sklepy i hasiče

Hasiči v moravských krajích se v neděli odpoledne a v noci na pondělí nezastavili. Jen v Moravskoslezském kraji museli kvůli počas…Zjistit více

Blesk zapálil při bouřce v Penčicích strom a kůlnu

Bouřky, které se přehnaly odpoledne a v noci z pondělí 11. července 2016 na úterý 12. července 2016 Olomouckým krajem, nezpůsobily občanům našeho kraje problémy…Zjistit více

Naši partneři