Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Základní informace
Mimořádné události > Základní informace
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Co jsou to mimořádné události?

Občané našeho státu mají právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. Přesto je řada situací a negativních jevů - mimořádných událostí, kdy je toto právo narušeno.

Je úkolem všech orgánů státní správy a územní samosprávy, napříč vertikálními strukturami i napříč jednotlivými resorty, aby činily příslušná opatření k eliminaci, či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších negativních jevů.

ZÁKLADNÍ POJMY

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů,  životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Krizová situace ? je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav:

    1. Stav nebezpečí? - vyhlašuje hejtman kraje (v Praze primátor) pro území kraje nebo jeho část na dobu nejvýše 30 dnů při závažné a rozsáhlé mimořádné události, kterou nelze řešit běžně dostupnými silami a prostředky a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS).
    2. Nouzový stav? - vyhlašuje vláda ČR nejdéle na dobu 30 dnů při mimořádné události, která ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek v ČR.
    3. Stav ohrožení státu? - může vyhlásit Parlament ČR při ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvosti nebo demokratických základů státu.
    4. Válečný stav? - může vyhlásit Parlament ČR při napadení agresorem nebo v případě společné obrany proti napadení v rámci plnění mezinárodních smluvních závazků.

Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek Integrovaného záchranného systému a jimiž se zvyšují pravomoci územních správních úřadů a vlády.

Stáhni si:

Mimořádné události - KostlivecMimořádné události - tísňové linkyMimořádné události - Varovný signál, co dělat ?Mimořádné události - ZáchranářiMimořádné události - volání na tísňovou linkuMimořádné události - Co to je ?Mimořádné události - Přivolání pomociMimořádné události - Poznej mimořádnou událostMimořádné události - Evakuační zavazadloMimořádné události - Jak přivolat pomocMimořádné události - Evakuační zavazadlo, co zabalit ?Mimořádné události - PříběhMimořádné události - poznej zvukyMimořádné události - Kdy bys volal na tísňovou linku ?Mimořádné události - Tísňové linkyMimořádné události - poznáš je?Mimořádné události - poznej záchranářeMimořádné události - VodaMimořádné události - Technika

Může se hodit:

Od vichřice k zemětřesení-ochr. člověka za mim. udál. (učebnice pro 9.r.ZŠ)Deskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVATROJUHELNÍK žlutozelený bez potiskuDeskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVA - LITEPOVODNĚOsobní alarm Bodyguard 2TROJUHELNÍK bílý s vykřičníkemHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL 15 ks pr. sešitů - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTITROJUHELNÍK žlutozelený bez vykřičníkuTROJUHELNÍK žlutozelený s vykřičníkemPracovní sešit - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIDeskové hry - ZACHRAŇ SE

Související články:

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Motto: "Skutečná pohroma je, když nevíte co dělat"

Mimořádné události si nevybírají a nevyhýbají se ani naší zemi. Jste na ně připraveni?Zjistit více

Jaké jsou dopady mimořádných událostí?

Nejčastější dopady mimořádných událostí jsou na zdraví a bezpečnost obyvatelstva, jeho psychické strádání, na ekonomiku a na životní prostředí jako takové. Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Naši partneři