Senioři v dopravě

Chodec je účastníkem silničního provozu, platí pro něj pravidla:

 • Musí pro chůzi užít chodník, tam kde není může využít silnici
 • Vpravo se chodí po chodníku a po přechodu
 • Vlevo se chodí po silnici, při levé  krajnici nebo levém okraji vozovky
 • Chodci po silnici či vozovce jdou maximálně dva vedle sebe

Chodec a jízdní kolo

 • Vede-li chodec kolo po chodníku, neměl by ohrožovat okolní chodce (je dobré vést kolo blíž k vozovce
 • Vede-li chodec  kolo po silnici, jde po pravé krajnici, přitom vede kolo blíže k vozovce
 • Vede-li chodec kolo, jednu  ruku  musí mít na řídítkách 

Chodec a ruční vozík

 • Tlačí-li chodec ručník vozík, nebo táhne-li ho a vozík není širší 60cm, platí pravidla pro chodce
 • Tlačí-li  chodec ruční vozík širší 60cm, potom již není chodcem, ale  řidičem nemotorového vozidla, platí pro něj všechna pravidla jako ro řidiče. Nesmí jít po chodníku, ale při pravém okraji vozovky a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vozík musí být opatřen červenými odrazkami (vyznačujícími jeho obrysovou šířku). Je dobré označit vozík i bílým světlem dopředu a červeným světlem dozadu.

Chodec a pes

 • Pokud vede chodec psa na vodítku, nesmí vodítko křížit pěší dráhu chodců, zde platí povinnost ohleduplnosti vůči ostatním chodcům

Přecházení vozovky

 • Chodec nemá na přechodu absolutní přednost!  Žádné takové pravidlo neexistuje!
 • Vozovku je nutno přecházet kolmo a co nejrychleji , senioři musí počítat s pomalejší rychlostí (např. senior má krok dlouhý v průměru 35cm, třicetiletý muž má délku kroku 65cm).
 • Řidič musí umožnit chodci bezpečné přecházení, ale chodec NESMÍ vstupovat do vozovky „bezprostředně“ před jedoucí vozidlo. (jede-li totiž automobil rychlostí 50km/h, jeho brzdná dráha je asi 30metrů, na mokrém povrchu nebo na kostkách se brzdná dráha dvojnásobí a na sněhu je to pětinásobek)

Zásady na přechodu pro chodce:

 • Zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce
 • Rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel
 • Dejte znamení , že chcete přejít přes vozovku
 • S řidičem vozidla, které se blíží k přechodu navažte oční kontakt – řidič, který se na vás nedívá, obvykle nezastaví
 • Je-li vozidlo před přechodem ((v obci 50 metrů, mimo obec 100 metrů) nebo řidič vozidlo zastavil , před přechodem, může chodec vstoupit do vozovky a co nejrychleji přejít
 • V polovině přechodu pro chodce se přesvědčte, zda v protisměru nepřijíždí jiné vozidlo a rychle dokončete přechází vozovky
 • Na více proudových silnicích využijte přechodů se světelným značením, využijte ochranného ostrůvku
 • Přechod pro chodce, nadchod nebo podchod musíte (podle pravidel silničního provozu) použít, jste-li od něj vzdáleni méně než 50 metrů!  
 • Přecházíte-li na přechodu řízeným semaforem a začne svítit červená, NEVRACEJTE SE a dokončete přecházení vozovky
 • Přechody nevyužívejte pro delší debaty
 • Na přechod NESMÍTE  vstoupit když:
  • přijíždí vozidla s právem přednosti jízdy vybavená modrými majáky
  • přijíždí tramvaj (brzdná dráha tramvaje je příliš dlouhá, řidič by nestačil včas zastavit)
  • svítí na semaforu červené světlo
 • Když na vozovce přechod není?
  • Nutné najít vhodné místo, na přehledném úseku
  • Vozovku je nutno přecházet vždy kolmo
  • Před vstupem je nutné se rozhlédnout, chodec nesmí ohrozit sebe ani ostatní účastníky provozu na silnici, nesmí donutit řidiče vozidel, aby musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy
  • Při přecházení je nutné se přesvědčit, zda nepřijíždí z protisměru jiné vozidlo
  • Na stezce pro cyklisty a chodce nesmí  chodec vstupovat do části určené pro jízdní kola, cyklista nesmí přejet na části určené pro chodce
  • Chodec zvýší svoji bezpečnost, pokud bude oblečen ve světlý oděv s pestrobarevnými prvky nebo reflexními nášivkami, případně své oblečení doplní reflexními doplňky (takové reflexní prvky  vidí řidič nejméně na 200 metrů)

Desatero pro chodce:

 1. Po chodníku choďte po pravé straně
 2. Po silnici choďte vždy po levé straně co nejvíce u kraje
 3. Chodec je součástí silničního provozu stejně jako řidič auta
 4. Chodcem je i ten, kdo jede na kolečkových bruslích
 5. Chodec přechází silnici jen na místech k tomu označených
 6. Pokud přechází mimo vyznačený přechod, přechází kolmo a co nejrychleji, tam, kde má dobrý rozhled
 7. Než přejde chodec silnici, rozhlédne se nejdříve vlevo, pak vpravo, dobré je zaposlouchat se, zda nepřijíždí vozidlo, přestože ho nevidíme – takto chodec činí i na přechodu, kde svítí zelené světlo pro chodce
 8. Chodec je lépe vidět v pestrém oblečení s reflexními prvky či doplňky
 9. Okraje vozovky nejsou určené pro hru
 10. Chodec by měl být ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu

SENIOR – CYKLISTA
Cyklista (stejně jako řidič nemotorového vozidla) je účastníkem silničního provozu, proto pro něj platí stejná pravidla jako pro řidiče, včetně zákazu alkoholu

 • Cyklista nesmí při jízdě vést ruční vozík ani psa
 • Cyklisté jezdí po silnici vpravo, co nejblíže pravému okraji vozovky
 • Je-li na silnici zřízen zvláštní pruh pro cyklisty, nebo je-li v blízkosti silnice stezka pro cyklisty – musí je cyklista využít
 • Cyklista musí jet po vyznačeném pruhu určeném pro cyklista a nesmí ohrozit chodce

Povinná výbava jízdního kola

 • Cyklista musí mít dobrý technický stav kola a jeho výbavu
 • Bezpečnost cyklisty zvýší cyklistická přilba (pád z kola při rychlosti 15km/h je tvrdý jako skok po hlavě na beton z výšky jednoho metru)
 • Viditelnost – nejen součástí vybavení kola i cyklisty
 • Mějte pestré oblečení, nestyďte si vzít reflexní vestu, za snížené viditelnosti zajistí vaši viditelnost předepsané osvětlení jízdního kola
 • Na jízdní kolo patří cyklistický oblek nebo oblek, který neohrožuje bezpečnou jízdu (aby se nezapletl do kol apod.)
 • Nákupní tašky a batohy nepatří na řídítka, pro tyto účely jsou různé nosiče s koši, kterými lze bezpečně převážet nákupy a věci
 • Pravidla zakazují převážet předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu, pro takové účely slouží přívěsný vozík za kolo, nesmí být však širší 80cm a musí být opatřený odrazkami na zadní části
 • Na přechodu pro chodce (pokud se chce dostat na druhou stranu) musí cyklista sestoupit z kola a přejít jako chodec a vést kolo vedle sebe  po pravé straně blíž k okraji přechodu
 • Cyklista na konci obytné zóny nebo na konci cyklostezky musí dát přednost přijíždějícímu vozidlu

Desatero pro cyklisty:

 1. Dodržujte pravidla silničního provozu
 2. Buďte ohleduplní a opatrní
 3. Mějte jízdní kolo v řádném technickém stavu
 4. Buďte viditelní
 5. Buďte v dobré fyzické kondici a nepřeceňujte své zdraví a síly
 6. Používejte ochrannou přílbu
 7. Používejte vhodný oděv  a obuv
 8. Volte vhodnou trasu a o dobu
 9. Nákup nebo zavazadla převážejte na nosičích
 10. Nepodceňujte jízdu na kole

SENIOR – ŘIDIČ
Věk s sebou přináší zhoršení kondice k řízení vozidel, zdravotní potíže, rychlejší únavu a nervozitu, zvlášť v plném provozu silničního provozu. Rozhoduje vhodná volba času jízdy, denní doba, délka plánované trasy, pravidelné přestávky.
Naše předpisy stanovují povinnost lékařských prohlídek u řidičů starších 60, 65 a 68 let nejpozději v den dovršení tohoto věku. U řidičů starších jsou pak povinné lékařské prohlídky každé dva roky. Lékař vystaví řidiči seniorovi doklad o zdravotní způsobilosti. Tento doklad policisté při silniční kontrole požadují.

Senior – řidič musí dát pozor na druhy léků, které mají tlumící účinky i na svůj zdravotní stav. Rozhodnutí o schopnosti řídit vozidlo je na samotném řidiči - seniorovi (např. kýchnutí vyřadí řidiče na tři vteřiny a víc, při řízení vozidla při rychlosti 60km/h vyřídí takové kýchnutí řidiče a vozidlo se stává nejméně 50metrů „neřízenou střelou“)

Řidič-senior musí počítat se změnami  a kvalitou zraku, stárnoucí zrak bývá mnohem náchylnější na oslnění buď sluncem, nebo reflektory protijedoucího vozidla. Vlivem věku se mění i úhel periferního vidění, které je důležité pro vnímání pohybu.
Každý řidič je povinen užít za jízdy bezpečnostních pásů a to i na zadních sedadlech (nepřipoutaný spolujedoucí na zadním sedadle může při havárii usmrtit osobu na předním sedadle)

Řidič – senior by neměl zapomenout ani na povinnost použití dětské sedačky, pokud veze ve vozidle dítě s menší váhou 36 kg a menší 150 cm. Převáží-li svého domácího mazlíčka (psa nebo kočku) i toho musí chránit v případě havárie tím, že použije vhodný zvířecí box, který upevní na zadním sedadle nebo v zavazadlovém prostoru.

Pozornost je nutno věnovat i ztv. mrtvým úhlům u předjíždějících vozidel a při couvání. Při jízdě by měl řidič senior a nejen on sledovat údaje na přístrojové desce

Pravidla pro řidiče-seniory:

 • Znalost pravidel silničního provozu a znalost  nových předpisů
 • Platný řidičský průkaz
 • Bezvadný stav automobilu
 • Dodržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem
 • Vhodná volba trasy, doby (dopravní špička)  
 • Usedat za volant v dobré fyzické i psychické kondici¨
 • Nepožívat léky utlumující pozornost před jízdou
 • Bezpečně vystupovat z vozidla ve směru do silnice, ale i na chodník

SENIOR V HROMADNÉ DOPRAVĚ – nešvary
Prostředky hromadné dopravy osob jsou nejčastěji využívány také seniory, kteří se velmi často dopouští nešvarů

 • Metro  - bílá čára na nástupišti má svůj význam, nedostatečný odstup může zapříčinit i pád do kolejiště
 • Tramvaj – zastávka  - na tramvajovém ostrůvku žádná čára není, proto je nutné dbát určitého odstupu od kolejiště (alespoň půl metru ), mnohé nehody se stávají při přecházení vozovky mezi chodníkem a nástupním ostrůvkem
 • Autobus – na zastávce autobusu  je doporučená vzdálenost od okraje chodníku půl metru, nejlépe metr, neboť mnohdy autobus může předním převisem přesáhnout až nad okraj chodníku.
 • Velké riziko je u zastávek autobusů, které jsou přímo na krajnicích. Zde je nutné stát na vhodném místě, v dostatečné vzdálenosti od okraje vozovky(tlaková vlna od projíždějícího  kamionu může slabší a menší postavu seniora povalit)

Nastupování a vystupování
Nastupování nebo vystupování by mělo být rychlé, ne zbrklé, je-li senior nenápadné postavy a výšky, měl by nastupovat co nejblíže k řidič, aby ho řidič viděl.

 • Při jízdě v dopravním prostředku je dobré zajisti si stabilitu, využít volného místa k sezení.
 • Při státní za jízdy zajistíte stabilitu tak, že vyhledáte pevnou tyč k držení nebo pevné madlo u oken, postavíte se k nim bokem ve směru jízdy a trochu se rozkročíte nohy a tyč nebo madlo uchopíte oběma rukama.
 • Při vystupování z dopravního prostředku nepospíchejte, nechte dopravní prostředek odjet, pak si najděte místo vhodné pro přechod vozovky.