HAVÁRIE

Kód produktu: CD08

- vzdělávací interaktivní kurz na CD rom Více informací.

ks
Vaše cena s DPH:2.65 EUR
Cena bez DPH:2.19 EUR

Obsah CD:
Všeobecné příčiny havárií, Dopady havárií, Základní typy havárií, Havárie s únikem nebezpečných látek, Ostatní havárie, Základní druhy nebezpečných látek, Chemické látky, Co dělat při úniku nebezpečné chemické látky?, Ropné látky, Radioaktivní látky, Co dělat při úniku radioaktivních látek? Biologické látky, nejčastější příznaky úniku nebezpečných látek. Klasifikace a označování nebezpečných látek, R-věty a S-věty, Varovné tabulky a značky. Varování a činnosti po něm, Individuální ochrana, Dekontaminace, Havárie v dopravě, Výbuch plynu, Nejčastější příčiny výbuchů a otrav, Co dělat v případě úniku plynu? 

Možnosti zařazení kurzu ve vzdělávání:
8. - 9. r.(CH, FY, PŘ, OV, RV,EV, VDO, OSV), SŠ

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík