Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Havárie
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Havárie
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Dopravní nehoda s únikem nebezpečných látekHavárie - Biologické látkyHavárie - Chemické látkyHavárie - Radioaktivní látkyHavárie - Únik plynuOtrava oxidem uhelnatým - COOznačování nebezpečných látek

Otrava oxidem uhelnatým - CO

V České republice každý rok dojde ke smrtelné otravě CO – oxidem uhelnatým u přibližně 300 osob. Hlavní příčinou těchto otrav je opomenutí servisní prohlídky plynového kotle.

Plynové spotřebiče v domácnostech rozdělujeme na skupiny A, B a C. Nejvíce nebezpečné jsou spotřebiče typu B, kde je odvod spalin stále propojen s prostorem místnosti s instalovaným kotlem. Při problémech s odtahem spalin se tyto dostanou  do místnosti se spotřebičem – plynovým kotlem.

Vysoký obsah CO ve spalinách vzniká nedokonalým spalováním. To může vzniknout zanese ním výměníku spotřebiče, nebo sníženým přísunem vzduchu.

Změnu tahu spalin do komína může zapříčinit řada i jiných vlivů, nebo přístrojů, které odsávají vzduch z obytných prostorů. Může se jednat o digestoř. centrální vysavač, krb, otevřené dveře na chodbu, průvan, prudké otevření dveří a podobně.

Jaké příznaky nás můžou varovat že něco není v pořádku?

  • Žlutý plamen – důsledek nedokonalého spalování.
  • Orosení studených ploch (zrcadel) krátce po zapnutí spotřebiče.
  • Stopy znečištění v důsledku úniku spalin v okolí kotle.
  • Patrný kyselý zápach a vlhkost.

Oxid uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu, který vzniká nejčastěji při nedokonalém spalování. Příznaky otravy jsou zčervenání (cihlově červený obličej), bolesti hlavy, zvracení, závratě, poruchy zraku, zrychlení dechu a tepu a poruchy vědomí až bezvědomí. První pomocí je zajištění přísunu čerstvého vzduchu, popř. umělé dýchání, lékařská první pomoc spočívá v podávání kyslíku.

Pamatujte proto!
Své zdraví a život si můžeme ochránit investicí do pravidelných servisních kontrol plynových spotřebičů a instalací detektoru CO v místnosti.

Naši partneři