Konference Zdraví a bezpečí 2010

Asociace Záchranný kruh, sdružující záchranářské subjekty a další partnery Karlovarského kraje, pořádala ve středu 17. února v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech konferenci "Zdraví a bezpečí" v rámci projektu "Chraň svůj svět, chraň svůj život". 
 
Konference byla určena zejména pro pedagogy základních a středních škol Karlovarského kraje. Celkem se jí zúčastnilo 160 posluchačů. Na konferenci se setkali s pedagogy odborníci z řad záchranářů Karlovarského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, České školní inspekce a Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru české republiky.

Toto setkání velmi významně podpořilo spolupráci všech zúčastněných a ukázalo se jako smysluplné. Celou akci zahájil hejtman Karlovarského kraje PaeDr. Josef Novotný.

Přednášky odborníků pro pedagogy směřovaly k uvědomění si opodstatněnosti vzdělávání žáků v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku. Zároveň byly učitelům předány interaktivní vzdělávací materiály a pomůcky, které jim budou oporou při začlenění těchto problematik do výuky.  

Nabízíme Vám zde k nahlédnutí program konference, fotogalerii a kompletní video záznam konference:

PROGRAM KONFERENCE:

PROGRAMOVÝ BLOK ČÍSLO I.
PROGRAMOVÝ BLOK ČÍSLO II.
PROGRAMOVÝ BLOK ČÍSLO III.

Fotogalerie

Přečteno 4658x
Hodnocení:
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík