Konference Zdraví a bezpečí 2011

Asociace Záchranný kruh společně s partnery pořádala II. ročník konference pod názvem ZDRAVÍ A BEZPEČÍ, která se konala dne 16. února 2011 v kongresovém centru Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Konference je zařazena do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditována MŠMT ČR pod akreditačním číslem 24 909/2010-25-537.

Nad akcí převzal záštitu:
Rudolf Chlad – poslanec PČR a člen Výboru pro obranu a bezpečnost PČR
PaedDr. Josef Novotný – hejtman Karlovarského kraje
Ing. Václav Klemák - ředitel HZS Karlovarského kraje a předseda Odborné rady Asociace Záchranný kruh
Ing. Petr Kulhánek – primátor města Karlovy Vary

Konference byla zaměřena na informace, poznatky a vzdělávání v oblasti ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku a udržitelného rozvoje jako takového, a na spolupráci mezi školami, školskými zařízeními, obcemi, Asociací "Záchranný kruh" a dalšími subjekty, zejména v uvedených oblastech.

Jedním z témat konference bylo zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, včetně použití modulových výukových programů, s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Mezi další zajímavá témata jistě patřila psychologie a principy chování dítěte a dospělého člověka v případě setkání se s rizikem, nebezpečím a mimořádnou událostí.

Všem partnerům a účastníkům děkujeme. Věříme, že se Vám konference líbila a že rádi navštívíte III. ročník konference Zdraví a bezpečí, který se uskuteční dne 15. 2. 2012 v GH Pupp v Karlových Varech.


>>> PRVNÍ ČÁST <<<

Zahájení a uvítání účastníků konference
Ing. Petr Kulhánek – primátor města Karlovy Vary, Rudolf Chlad – poslanec parlamentu ČR

Program a cíl konference - Je zdraví a bezpečí naše priorita?
Ing. Veronika Krajsová, Lukáš Hutta – Asociace Záchranný kruh

Psychologie chování dospělých v rizikových situacích
MUDr. Karel Moravec - psychiatr, psychoterapeut

Psychologie chování dětí v rizikových situacích
MUDr. Blanka Stefanovičová - ambulantní psychiatr pro děti a dospělé

Vývoj v oblasti mimořádných událostí
Mgr. kpt. Jaromír Šiman - MV – GŘ HZS ČR

Poslání Armády ČR, vnitřní a vnější obrana ČR, řešení krizových stavů,
bezpečnostní rizika, úloha AČR v zahraničních misích

Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. (brig. gen. v.v.) - rektor Univerzity obrany

Původ a projevy extremismu, nacionalismu, antisemitismu a xenofobie ve společnosti
JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. - Katedra řízení lidských zdrojů, vedoucí
skupiny právních disciplín, Univerzita obrany

Survival - přežití jednotlivce či skupiny při prožívání krizí a katastrof
plk. Ing. Oldřich Volf - HZS Karlovarského kraje

Rizika a prevence u dětí a dospívajících v oblastech IT a internetu
Mgr. Andrea Pomichalová - PČR Karlovarského kraje

Aktuální situace v oblasti kriminality dětí a mládeže (pachatelé a oběti)
PhDr. Zdena Papežová – PČR Karlovarského kraje

Úrazy dětí. Umíme jim pomoci?
MUDr. Ivo Tukinski – ÚZZS Karlovarského kraje

>>> DRUHÁ ČÁST <<<

Systém požární ochrany v ČR, příčiny požárů ve školách, únikové cesty
Plk. Ing. Květoslava Skalská MV – GŘ HZS ČR

Požáry na školách školských zařízení a vyvozování zodpovědnosti
Plk. Mgr. Martin Mulač – HZS Karlovarského kraje

Nové informace z oblasti příprav vzdělávání v oblastech ochrany zdraví, životů,
životního prostředí a majetku na resortní úrovni

Mgr. plk. Eleonóra Tilcerová MV – GŘ HZS ČR

Problematika vzdělávání v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí z pohledu MZ ČR
Ing. Jaroslava Hejdová - Ministerstvo zdravotnictví ČR

Interaktivní výuka 21. století
Jaroslav Metlička – AV media

Současné a budoucí projekty Asociace Záchranný kruh, spolupráce subjektů, příklady praxe
Lukáš Hutta, Ing. Veronika Krajsová, Ing. Lucie Tousecká, Ing. Vít Venhoda,
pedagogové partnerských škol – Asociace Záchranný kruh

 

Přečteno 4931x
Hodnocení:
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík