Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Internet
Osobní bezpečí > DALŠÍ NEBEZPEČÍ > Internet
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Desatero dobrého "kybernetického" rodiče

Je třeba se stát zodpovědným online rodičem

Naše děti se často ze strany rodičů a dalších „starších generací“ setkávají s nepochopením v podobě dehonestace užívaných moderních technologií – aplikací a služeb s poukazováním na čas strávený jejich užíváním. Nezřídka děti slýchávají slova: „My jsme Facebook neměli a taky jsme žili …; Ty děti si dnes neumí ani hrát, jsou jen na internetu …“.

Je tedy pochopitelné, že pokud taková slova dítě často slýchává od svých rodičů, může cítit jisté překážky svěřit se svým rodičům, pokud by hledalo a potřebovalo pomoci.

Je třeba si uvědomit, že současný životní styl dětí je zcela odlišný od životního stylu jejich rodičů a tuto skutečnost je třeba respektovat.

Dítě ve svém rodiči spatřuje vzor, u rodiče hledá rady, pochopení, pomoc – neočekává odmítnutí nebo dehonestaci k užívání moderních technologií. To vše může vnímat tak, že pokud je užívat chce, je na tom pomyslném písečku samo.

Je třeba respektovat, že životní styl dnešních dětí je zcela odlišný od životního stylu dětství jejich rodičů.

1. Vzdělávejte se

Svět informačních a komunikačních technologií je velice dynamické prostředí a k získání patřičného nadhledu je třeba se neustále zajímat o nové online služby, technologické novinky, ale také kybernetické hrozby.

Pokud Vás dítě svými znalostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií převyšuje, umožněte mu vás vzdělávat – tímto jednoduchým trikem rodič získá kromě aktivní komunikace s dítětem také přehled o tom, jak na internetu tráví čas, o co jeví zájem.


2. Buďte i “virtuálním” přítelem a komunikujte

V opravdovém světě chce mít většina rodičů přehled o tom, s kým se jeho dítě stýká –  ve virtuálním světě by tomu nemělo být jinak.

Staňte se přítelem svého dítěte na sociálních sítích, které užívá.  Nezískáte tím nejen přehled o jeho „virtuálních“ přátelích, ale i další zdroj informací o zálibách nebo momentálních náladách dítěte.

Diskutujte o tom, jaké služby na internetu využívá a proč. Ptejte se i na rizika s užívanými službami spojená, poznáte, zda si je jich dítě vědomo a zda by si dokázalo poradit.


3. Respektujte své dítě

Svět našich dětí je značnou mírou opřen o to, co je právě moderní, nebo jak by se sami vyjádřili – co je IN a TRENDY. Dítě může být kolektivem odmítáno kvůli nošení neznačkových oděvů stejně tak jako kvůli online službám, které užívá nebo naopak neužívá.

Nezřídka si dítě zřídí profil na sociální síti i přes zákaz rodičů, neboť je k tomu kolektivem nepřímo donuceno. Pokud by tak dítě neučinilo, mohlo by se stát terčem posměchu nebo až obětí kyberšikany.

Pomáhejte dítěti vybrat správná uživatelská jména k jednotlivým službám a aplikacím a k nim i kvalitní silná hesla.


4. I na internetu jsou lži a podvodníci

Vzdělávejte se společně a naučte se hledat kvalitní zdroje informací. Naučte děti, že ne vše, co je na internetu psáno, musí být pravdou! A stejně tak jako lidé lžou ve světě reálném, lži i ve světě virtuálním, a ne každý uživatel internetu je ve skutečnosti tím, za koho se vydává. Naučte své dítě ověřovat informace na internetu získané.

Naučte děti, že ne vše, co je na internetu psáno, musí být pravdou!


5. Naučte své děti chránit si své soukromí

Upozorněte dítě, aby nikde na internetu nesdělovalo své osobní údaje a vysvětlete proč.

Neuvádět zejména:
Pomáhejte dítěti chránit si své soukromí užitím správných uživatelských jmen k jednotlivým službám a aplikacím a k nim i kvalitních silných hesel.

Vysvětlete dětem, že je nebezpečné setkávat se s přáteli z internetu, které osobně neznají.

Dítěti vysvětlete, že pokud se stane obětí virtuálních predátorů, není to jeho chyba a není ostuda se s tím někomu svěřit.


6. Posilujte netiketu

Netiketa je ekvivalent pravidel slušného chování pro internetové prostředí. Stejně jako v reálném světě je třeba se k ostatním chovat stejně, jako bychom si přáli, aby se ostatní chovali k nám. Pod domnělou anonymitou internetu jsou si uživatelé schopni napsat navzájem i taková slova, která by nikdy v reálném rozhovoru tváří v tvář nikdy neužili.

Rovněž dětem vysvětlete, že nevhodným chováním na internetu se může stát i pachatelem trestného činu (např. sdílení obsahu chráněného autorským zákonem, přechovávání dětské pornografie apod.).


7. Kontrolujte!

Využijte dostupných prostředků k monitorování činnosti svého dítěte ve virtuálním prostředím. V tomto případě se nejedná o nějaké omezování osobní svobody dítěte, jak bývá někdy mylně uváděno. Jedná se o stejnou činnost, jako byste dohlíželi na své dítě na dětském hřišti. Pokud by ze země zvedlo injekční stříkačku a chtělo si s ní hrát, také byste zasáhli!

Proto např. namátkově kontrolujte historii navštívených webových stránek nebo komunikaci dítěte – najdete-li závadovou komunikaci, zálohujte ji jako případný důkaz. Jedná-li se o závažnou závadovou komunikaci, kontaktujte Policii ČR a zálohu ponechte odborníkům.

V případě potřeby užijte speciální programy na kontrolu činnosti dítěte ve virtuálním prostředí.

Více jak polovina dětí by šla na schůzku sjednanou přes internet!


8. Buďte oporou – ne vychovatelem

Reagujte na případné nevhodné chování dítěte na internetu přiměřeně, aby nemělo zábrany v budoucnu s vámi o případných problémech hovořit.

Nezakazujte dítěti po špatné zkušenosti další užívání internetu nebo jeho služeb. Začne před vámi svou opravdovou činnost skrývat. Rozumně prodiskutujte vzniklý problém a vysvětlete rizika.

Vysvětlete, že pokud se stanou obětí virtuálních predátorů, není to jejich chyba a není ostuda se s tím někomu svěřit.

V případě potřeby sami vyhledejte pomoc např. na Rodičovské lince 840 111 234 (www.rodicovskalinka.cz) nebo na Policii ČR.

Jedná-li se o závažnou závadovou komunikaci, kontaktujte Policii ČR a zálohu ponechte odborníkům.


9. Kontrolujte čas strávený ve virtuálním prostředí

Na základě vzájemné dohody upřesněte pravidla užívání internetu – zejména čas jeho užíváním strávený. V tomto případě ignorujte návody, ve kterých je uvedeno, že je nutné striktně dodržovat domluvený nebo stanovený čas. Každé dítě je individuální a je třeba rozlišit, zda dítě tráví svůj čas na internetu tři hodiny u počítačové hry nebo se samo z vlastního zájmu snaží pochopit základy programování. S ohledem na tyto aktivity dokáže každý rodič sám odhadnout optimální dobu strávenou jejich dítětem ve virtuálním prostředí. A pokud je dítě skutečně okouzleno programováním – světem jedniček a nul, motivujte jej a určitě vyzkoušejte online kurzy programování pro děti na www.code.org, http://scratch.mit.edu nebo https://hourofcode.com.

Je třeba děti naučit, že na internetu je třeba vůči ostatním vystupovat jako ve světě reálném.


10. Buďte citliví ke změnám v chování dítěte

Jakákoliv změna v chování dítěte může být varovným signálem, že s dítětem nemusí být vše v pořádku. Dítě se mohlo stát obětí kyberšikany nebo může být vydíráno ze strany neznámého pachatele. Laxnost a nečinnost může mít tragické následky.

Sledujte varovné příznaky dítěte:

Zdroje:
KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.


Podívej se na fotky nebo videa:

Drogy a jak je odmítnoutCo dělat při setkání s trestnou činností?Bezpečí mimo domov.Co dělat pokud jsi obětí nebo svědkem šikany?Dospívání dítěte a jeho bezpečíOdchod z domovaRizika hazardních herBezpečí doma

Stáhni si:

Osobní bezpečí - Kdo se chová špatně?Běžná rizika - Rizikové chování dětí v ziměBěžná rizika - Kdo se chová bezpečně?Osobní bezpečí - špatné chováníOsobní bezpečí - Hazardní hryBěžná rizika - Poznáš nebezpečné předměty?Osobní bezpečí -špatné chováníOsobní bezpečí - Takhle ne!Běžná rizika - Kdo se chová špatně?Osobní bezpečí - Linka bezpečíBěžná rizika - Pozor, při pádu se můžeš ošklivě poranit!Osobní bezpečí - Vystřihni a sestavBěžná rizika - Spoj dvojice obrázkůOsobní bezpečí - ŠikanaOsobní bezpečí - VenkuOsobní bezpečí - bezpečné městoBěžná rizika - Nebezpečí číhající v parkuBěžná rizika - Prostředí a činnostiBěžná rizika - Co by se mohlo stát?

Může se hodit:

Policie ČR: PhishingPolicie ČR: Bezpečně internetem a virtuálním světemPolicie ČR: Na sociální sítě bezpečně a ostražitěTÍSŇOMATPracovní listy - Osobní bezpečíDeskové hry - OSOBNÍ BEZPEČÍDětská souprava ZÁCHRANÁŘIPracovní listy - Běžná rizikaROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERNůž na bezpečnostní pásy15 ks pr. sešitů - BĚŽNÁ RIZIKADětský hrnek "POLICIE"OSOBNÍ BEZPEČÍDětský hrnek "HASIČI"15 ks pr. sešitů - OSOBNÍ BEZPEČÍPracovní sešit - OSOBNÍ BEZPEČÍOsobní alarm Bodyguard 2Policie ČR - Utíkej, schovej se, bojuj!Nůž na bezpečnostní pásyDeskové hry - BĚŽNÁ RIZIKADětský hrnek "ZÁCHRANKA"HASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Deskové hry - ZACHRAŇ SE

Související články:

Vznik závislosti na hraní her

Zjistit více

Jaké jsou symptomy hráčství ?

Zjistit více

Jak mohou rodiče předcházet hráčství u svých dětí?

Zjistit více

Je vaše dítě závislé na počítačových hrách?

Zjistit více

Jak předcházet závislosti na počítačových hrách?

Zjistit více

Pravidla pro děti k bezpečnějšímu užívání internetu

Zjistit více

Pravidla pro rodiče k bezpečnému užívání internetu jejich dětmi

Zjistit více

Kyberšikana

Vše o kyberšikaně.Zjistit více

Sexting

Zasílání obsahu se sexuálním podtextem dokáže obrátit celý život o 180 stupňů.Zjistit více

Kybergrooming

Kybergrooming - Psychická manipulace dítěte prostřednictvím sociálních sítí.Zjistit více

Sociální sítě

Vše co je třeba vědět.Zjistit více

Hoax

Víš co je to hoax a jak si takový hoax ověřit?Zjistit více

Phishing

Co je to phishing?Zjistit více

Spam

Vše co je třeba vědět o spamu.Zjistit více

Hrozí nám digitální demence?

Drtivá většina z nás tráví svůj volný čas s mobilem v ruce. Víte jaké riziko s tímto přichází?Zjistit více

Právo na zapomnění

Právo na zapomnění aneb digitální stopa.Zjistit více

Heslo

Tvorba správného hesla.Zjistit více

Netolismus

Virtuální droga.Zjistit více

Sociální inženýrství

Co to je?Zjistit více

Botnet

Co je to Botnet?Zjistit více

Keylogger

Co je to Keylogger?Zjistit více

Ransomware

Co je to Ransomware?Zjistit více

Počítačové viry, červi a trojské koně

Zjistěte víc o možných rizikách internetu.Zjistit více

Skutečně se stalo:

Kriminalisté rozprášili organizovanou skupinu falešných bankéřů. Zadrženo bylo 23 Čechů a 17 Ukrajinců

Policisté z Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje rozkryli organizovanou skupinu, která má na svědomí spáchání stovky podvodů tzv. falešných bankéřů se…Zjistit více

Falešný bankéř připravil muže z Lounska o téměř 400 tisíc korun

Volá vám bankovní úředník a tvrdí, že váš účet je v ohrožení, a že máte okamžitě své peníze poslat jinam? Fiktivní bankovní úředník vystraší různými tvrzeními…Zjistit více

Dvě loupeže na Ústecku mají mít na svědomí dva chlapci ve věku 16 a 18 let

Ústečtí kriminalisté objasnili dva případy loupeží z počátku měsíce dubna. Obou skutků se dopustili dva mladíci (18,16). V současné době již čelí obvinění z…Zjistit více

Senior narazil na facebooku na inzerát slibující výhodné zhodnocení investic. Přišel o 3,1 milionu korun

Velkým přešlapem 72letého muže z Chomutovska se zabývají policisté. V únoru totiž dotyčný na sociální síti Facebook „narazil“ na inzerát, který sliboval…Zjistit více

Falešní bankéři opět úspěšní. Dvě ženy z Plzeňska přišly o 1,6 milionu korun

K prvnímu podvodnému jednání došlo v pátek 12. dubna letošního roku. Poškozenou 45letou ženu kontaktoval zaměstnanec jedné bankovní společnosti a pod smyšlenou…Zjistit více

Vykrádal auta, garáže, stavební buňky i zahradní domky. Podle policie způsobil škodu za milion

Ve vazbě skončil po obvinění z trestných činů nebezpečné vyhrožování, podvod, krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody devětadvacetiletý muž z…Zjistit více

Žena z Rychnovska opakovaně zneužila tísňovou linku

Ve středu večer operačního důstojníka Policie ČR Královéhradeckého kraje a policisty obvodního oddělení v Rychnově nad Kněžnou zaměstnala žena, která opakovaně…Zjistit více

S mužem přes Facebook flirtovala neznámá žena, která se ve videu svlékala. Záhy přišlo vydírání

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu vydírání.…Zjistit více

Desetiletý chlapec zneužil tísňovou linku. Ke smyšlenému uštknutí zmijí vyjeli záchranáři a vzlétl vrtulník

Výjezdová posádka na výletě? To není pohádka, ale brutální zneužití nouzové linky. Desetiletý chlapec volá, že je s kamarádem venku a kamaráda uštkla zmije.…Zjistit více

Naši partneři