Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Internet
Osobní bezpečí > DALŠÍ NEBEZPEČÍ > Internet
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Netolismus

Termín netolismus (příp. netholismus) lze vysvětlit pojmem závislost – v tomto případě závislost na virtuálních drogách, mezi které můžeme zařadit sociální sítě, počítačové hry, různé internetové služby, ale i užívání samotných zařízení jako např. mobilní telefon, televize apod. Takto závislou osobu označujeme slovem netholik.

Pojem droga – virtuální droga – je uveden záměrně, neboť je-li pojem návyková látka nahrazen za návykový proces, je snazší spatřit podobnost obou světů: pro neustálou potřebu sledovat nové statusy na Facebooku, nutkavost odpovídat přátelům na zprávy nebo netrpělivě čekat na jejich odpověď, sledovat displej telefonu, zda nepřišla nějaká zpráva, i bez notifikace zanedbávat své potřeby a povinnosti – tyto potřeby nalezneme i u osoby závislé na návykových látkách.

Netolismus v pojetí závislosti na virtuálních drogách nebyl do současné doby oficiálně uznán ani diagnostikován, avšak v prostředí psychologů se dostává do popředí zájmu. Obecně se však dle dostupných pramenů psychologové neshodli na skutečnosti, zda lze závislost na internetu (a dalších virtuálních drogách) měřit, resp. zda vůbec existuje. Přesto lze dohledat mnoho studií, které uvádějí přesná procentuální čísla osob postižených netolismem v rámci zkoumaného vzorku osob. Způsob diagnózy však povětšinou není uveden. Přesnost takové studie je tedy diskutabilní. Z praxe jsou však známé případy netoliků, kterým jejich závislost změnila život nebo dokonce život vzala.

I přes tyto případy z praxe však mnozí rodiče této hrozbě nevěnují dostatečnou pozornost. Ponechávají své děti nekontrolovaně napospas virtuálnímu světu v podobě časově nadměrného užívání počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Často si neuvědomují rizika takto dovoleného chování dětí, stejně jako skutečnost, že sami mohou být netolikem, aniž by museli tento pojem znát. V případě  muže netolika se závislost nejčastěji projevuje v nadměrném hraní počítačových her a sledováním pornografie, v případě ženy netoličky se tato závislost nejčastěji projevuje nadměrným užíváním sociálních sítí a internetových diskusních fór.

Dítě, které nenalezne zábrany k nadměrnému užívání informačních a komunikačních technologií ve svém rodiči – vzoru (který doufejme sám netolismem netrpí), takové zábrany nalézá velmi těžko (spíše vůbec) a snadněji netolismu podléhá. V kombinaci s nedostatkem životních zkušeností, naivitou, důvěřivostí, neopatrností a neznalostí zásad bezpečného užívaní internetu a komunikace na něm se tak lehce může stát obětí virtuálního predátora.

Pokud k výše uvedeným atributům dále doplníme dítě, které těžce navazuje přátelské vztahy, je introvertní, je sociálně vyloučeno z okruhů školních i mimoškolních vrstevníků, propadá netolismu velice snadno. Ve virtuálním světě je navazování přátelství mnohem snazší, pocit sounáležitosti okamžitý a zažívat úspěch v podobě „lajků“ a pochvalných komentářů na sociálních sítích může i ten největší „outsider“. Virtuální život je prostě snazší, ale zabere mnoho hodin strávených ve virtuálním světě. V tomto případě je však na místě hovořit o patologickém netolismu spočívajícím v prohlubování asociálního chování jedince. Neúspěchy v reálném životě jsou kompenzovány v tom virtuálním, čímž se nadále prohlubuje ona propast dělící tyto dva životy. Z tohoto důvodu je kontrola a případný zásah rodičů prakticky nezbytný.


Druhy netolismu

Kompulzivní používání webových stránek pornografického zaměření.

Nadměrné věnování se virtuálním vztahům (online seznamky, sociální sítě).

Např. hraní online her, internetové nakupování, internetové sázení, virální videa atd.

Např. nadměrné surfování nebo nadměrné hledání v databázích.

Nadměrné využívání počítače – zejména nadměrné hraní her.

(podle K. Young, 2004, doplněno autorem)


Znaky netolismu?

Netolismus, stejně jako další behaviorální závislosti, obsahují 5 základních komponent závislosti (Griffiths a další):

Určitá aktivita se stane nejdůležitější v životě člověka a začíná ovládat jeho myšlení, cítění a chování.

Změny nálady v důsledku zapojení se do určité aktivity, které mohou být vnímány jako vyrovnávací strategie za účelem uklidnění se.

Proces, při kterém je nutno stále více aktivity k dosažení předchozí míry uspokojení. V praxi tedy např. roste délka času tráveného online.

Ukončení či omezení aktivity se projevuje abstinenčními symptomy.

Tendence opakovat dřívější vzorce závislostního chování.


Jak poznám, že se již může jednat o netolismus?

Odpovědět si na tuto otázku je vcelku jednoduché, neboť ji lze odvodit od ostatních závislostí. V tomto případě jsou nosnými znaky zejména neschopnost jedince mít kontrolu nad svým užíváním internetu – zejména jeho nadužíváním a změny nálady v případě nemožnosti jej užívat (Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, & McElroy, 2000). Tyto jsou již zahrnuty v obecných příznacích netolismu:


zvyšuje se tolerance, brzké vstávání či naopak ponocování z důvodu potřeby být online

pocit prázdnoty, když člověk není u počítače či mobilu, rostoucí nervozita a neklid, když člověk nepoužívá počítač delší dobu, přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá, zatajování informací o závislosti, počítač/mobil jako únik od osobních problémů atd…

narušení vztahů s rodinou, ztráta dřívějších přátel

méně vykonané práce, zanedbávání učení, zhoršující se prospěch


Nomofobie – moderní fobie

Nomofobie (angl. Nomophobia – zkratka z „no mobile phobia“), ač by se nemuselo zdát, s netolismem úzce souvisí, zejména podstatou v závislosti na mobilním telefonu.

Uvádí se, že se jedná o jednoho z velkých stresorů konce 20. a počátku 21. století, při kterém postižený jedinec trpí strachem ze ztráty mobilního signálu, tj. např. z nedostatečného pokrytí v některých oblastech (na horách), vybití baterie či ztráty samotného telefonu apod.

Dle vyjádření odborníků může nomofobie postihovat až 53 % všech uživatelů mobilních telefonů.


Příběhy

Zabití dítěte

Dvaadvacetiletá matka Alexandra V. Tobias z amerického města Jacksonvill v roce 2010 opakovaným třesem a úderem do hlavičky usmrtila své tříměsíční dítě, když ji svým neustálým pláčem vyrušovalo při hraní hry Farmville na sociální síti Facebook. Původní článek


50 hodin hraní Starcraft, pak smrt

Hráč Lee Seung Seop z Jižní Korey v roce 2005 zkolaboval po 50 hodinách hraní hry Starcraft vyčerpáním a po převozu do nemocnice zemřel na srdeční selhání. Původní článek


Zastřelil svou matku

Tehdy sedmnáctiletý Daniel Petric v Ohiu v USA v roce 2007 zastřelil svou matku a svého otce postřelil v záchvatu vzteku, když mu vzali jeho oblíbenou hru Halo 3. Právníci Daniela v prohlášení uvedli, že se nacházel ve velikém stresu poté, co utrpěl zranění na snowboardu a po dobu jednoho roku se nacházel v domácím léčení a kromě sledování televize a hraní počítačových her nemohl nic jiného dělat. Hraním údajně trávil až 18 hodin denně. Původní článek


Zdroje:

KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.

Netolismus – vše o online závislostech [online]. Dostupné z: http://netolismus.cz/


Podívej se na fotky nebo videa:

Rizika hazardních herCo dělat při setkání s trestnou činností?Bezpečí domaOdchod z domovaDospívání dítěte a jeho bezpečíBezpečí mimo domov.Co dělat pokud jsi obětí nebo svědkem šikany?Drogy a jak je odmítnout

Stáhni si:

Osobní bezpečí - Jménem zákona vás zatýkám!Osobní bezpečí - bezpečná cestaOsobní bezpečí - špatné chováníBěžná rizika - Nebezpečí číhá i doma!Běžná rizika - Spoj dvojice obrázkůBěžná rizika - Kdo se chová špatně?Běžná rizika - Pozor, při pádu se můžeš ošklivě poranit!Osobní bezpečí - Takhle ne!Osobní bezpečí - DomaBěžná rizika - Kdo se chová bezpečně?Běžná rizika - Rizikové chování dětí v létě u vodyOsobní bezpečí -špatné chováníOsobní bezpečí - Bezpečné a nebezpečné chováníBěžná rizika - Rizikové chování dětí domaBěžná rizika - Nebezpečné předměty 2Běžná rizika - Dej pozor, ať se neřízneš!Běžná rizika - Nebezpečné chování a jeho důsledekOsobní bezpečí - Neznámý člověkOsobní bezpečí - Kdo se chová špatně?

Může se hodit:

Policie ČR: Na sociální sítě bezpečně a ostražitěPolicie ČR: Bezpečně internetem a virtuálním světemPolicie ČR: PhishingPracovní sešit - BĚŽNÁ RIZIKAROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMEROsobní alarm Bodyguard 2Policie ČR - Utíkej, schovej se, bojuj!Deskové hry - ZACHRAŇ SETÍSŇOMATZáchranářský kufříkDětská souprava ZÁCHRANÁŘIPracovní listy - Osobní bezpečí15 ks pr. sešitů - OSOBNÍ BEZPEČÍNůž na bezpečnostní pásyOSOBNÍ BEZPEČÍDeskové hry - OSOBNÍ BEZPEČÍPracovní sešit - OSOBNÍ BEZPEČÍDětský hrnek "ZÁCHRANKA"HASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Dětský hrnek "POLICIE"Pracovní listy - Běžná rizika15 ks pr. sešitů - BĚŽNÁ RIZIKANůž na bezpečnostní pásy

Související články:

Vznik závislosti na hraní her

Zjistit více

Jaké jsou symptomy hráčství ?

Zjistit více

Jak mohou rodiče předcházet hráčství u svých dětí?

Zjistit více

Je vaše dítě závislé na počítačových hrách?

Zjistit více

Jak předcházet závislosti na počítačových hrách?

Zjistit více

Pravidla pro děti k bezpečnějšímu užívání internetu

Zjistit více

Pravidla pro rodiče k bezpečnému užívání internetu jejich dětmi

Zjistit více

Kyberšikana

Vše o kyberšikaně.Zjistit více

Sexting

Zasílání obsahu se sexuálním podtextem dokáže obrátit celý život o 180 stupňů.Zjistit více

Kybergrooming

Kybergrooming - Psychická manipulace dítěte prostřednictvím sociálních sítí.Zjistit více

Sociální sítě

Vše co je třeba vědět.Zjistit více

Hoax

Víš co je to hoax a jak si takový hoax ověřit?Zjistit více

Phishing

Co je to phishing?Zjistit více

Spam

Vše co je třeba vědět o spamu.Zjistit více

Hrozí nám digitální demence?

Drtivá většina z nás tráví svůj volný čas s mobilem v ruce. Víte jaké riziko s tímto přichází?Zjistit více

Právo na zapomnění

Právo na zapomnění aneb digitální stopa.Zjistit více

Heslo

Tvorba správného hesla.Zjistit více

Desatero dobrého "kybernetického" rodiče

10 základních rad pro rodiče.Zjistit více

Sociální inženýrství

Co to je?Zjistit více

Botnet

Co je to Botnet?Zjistit více

Keylogger

Co je to Keylogger?Zjistit více

Ransomware

Co je to Ransomware?Zjistit více

Počítačové viry, červi a trojské koně

Zjistěte víc o možných rizikách internetu.Zjistit více

Skutečně se stalo:

Kriminalisté rozprášili organizovanou skupinu falešných bankéřů. Zadrženo bylo 23 Čechů a 17 Ukrajinců

Policisté z Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje rozkryli organizovanou skupinu, která má na svědomí spáchání stovky podvodů tzv. falešných bankéřů se…Zjistit více

Falešný bankéř připravil muže z Lounska o téměř 400 tisíc korun

Volá vám bankovní úředník a tvrdí, že váš účet je v ohrožení, a že máte okamžitě své peníze poslat jinam? Fiktivní bankovní úředník vystraší různými tvrzeními…Zjistit více

Dvě loupeže na Ústecku mají mít na svědomí dva chlapci ve věku 16 a 18 let

Ústečtí kriminalisté objasnili dva případy loupeží z počátku měsíce dubna. Obou skutků se dopustili dva mladíci (18,16). V současné době již čelí obvinění z…Zjistit více

Senior narazil na facebooku na inzerát slibující výhodné zhodnocení investic. Přišel o 3,1 milionu korun

Velkým přešlapem 72letého muže z Chomutovska se zabývají policisté. V únoru totiž dotyčný na sociální síti Facebook „narazil“ na inzerát, který sliboval…Zjistit více

Falešní bankéři opět úspěšní. Dvě ženy z Plzeňska přišly o 1,6 milionu korun

K prvnímu podvodnému jednání došlo v pátek 12. dubna letošního roku. Poškozenou 45letou ženu kontaktoval zaměstnanec jedné bankovní společnosti a pod smyšlenou…Zjistit více

Vykrádal auta, garáže, stavební buňky i zahradní domky. Podle policie způsobil škodu za milion

Ve vazbě skončil po obvinění z trestných činů nebezpečné vyhrožování, podvod, krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody devětadvacetiletý muž z…Zjistit více

Žena z Rychnovska opakovaně zneužila tísňovou linku

Ve středu večer operačního důstojníka Policie ČR Královéhradeckého kraje a policisty obvodního oddělení v Rychnově nad Kněžnou zaměstnala žena, která opakovaně…Zjistit více

S mužem přes Facebook flirtovala neznámá žena, která se ve videu svlékala. Záhy přišlo vydírání

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu vydírání.…Zjistit více

Desetiletý chlapec zneužil tísňovou linku. Ke smyšlenému uštknutí zmijí vyjeli záchranáři a vzlétl vrtulník

Výjezdová posádka na výletě? To není pohádka, ale brutální zneužití nouzové linky. Desetiletý chlapec volá, že je s kamarádem venku a kamaráda uštkla zmije.…Zjistit více

Naši partneři