Úvodní slovo

Anglické slovo "mob" znamená v přesném překladu někomu vynadat, vrhnout se na něj. Mobbing ve své skutečné podobě však pracuje s daleko jemnějšími a účinnějšími postupy při teroru své oběti.

Mobbing, nebo také šikana na pračovišti, se nesmí zaměňovat se šikanou jako takovou, protože se jedná o dvě rozdílné záležitosti. Šikana způsobuje oběti zjevné, okamžité utrpení, kdežto mobbing je dlouhodobější, rafinovanější proces uštědřující rány především duši své oběti. Mobbing lze stručně charakterizovat jako systematické zákulisní intrikování, omezování, teror řízený kolegy na pracovišti nebo přímo nadřízeným, s cílem dotyčného donutit, aby opustil pracoviště z vlastní vůle. Mobbing se ve větší míře projevuje u spolupracovníků na stejné pracovní pozici. Obětí mobbingu se obvykle stávají lidé, kteří jsou něčím výjimeční. Může jít o odlišnost rasovou, náboženskou či politickou. Trnem v oku mobbujících se stávají silní introverti, lidé s vadou řeči nebo naopak - velmi inteligentní zaměstnanci, schopnější nebo vzdělanější než zbytek pracovního kolektivu. Oběť se začne pod tlakem mobbingu cítit frustrována, trpí úzkostí, nízkým sebevědomím. Mobbing může vést až k zoufalémmu řešení situace sebevraždou. Za to, že na pracovišti dochází k mobbingu, odpovídá vždy nadřízený, respektive zaměstnavatel.

Přečteno 1377x
Hodnocení:
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík