Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Pro seniory
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Každodenní rizika > Pro seniory
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Domácí násilí páchané na seniorechJak se bránit proti domácímu násilí?Komu svěřit své blízké?OsamělostRady seniorůmSenior cyklistaSenior v silničním provozuVíte, kdo je za dvěřmi?Závěť - základní informace o poslední vůli

Domácí násilí páchané na seniorech

Vyskytuje se mnoho případů, kdy bylo odhaleno násilí páchané na seniorech. Oběťmi se stávají lidé starší 60 let, kteří jsou nemocní, hendikepování po psychické nebo fyzické stránce nebo jakkoliv věkem znevýhodnění.

Špatné zacházení se děje nejen v nemocnicích, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v domovech důchodců a podobně, ale bohužel také v prostředí domova a od členů vlastní rodiny. Násilí na seniorech mnohdy probíhá skrytě, většinou je všák dlouhodobé, někdy dokonce na každodenní bázi.

Mezi nejčastější formy domácího násilí patří fyzické násilí, psychické a citové týrání a vydírání, zanedbávání nebo finanční majetkové zneužívání. Vyskytují se i případy sexuálního zneužívání.

  • FYZICKÉ NÁSILÍ - bití, vystavování chladu, netlumení bolesti, odpírání jídla, omezování pohybu apod.
  • PSYCHICKÉ NÁSILÍ – nadávky, urážky, ponižování, izolace od okolního světa a blízkých lidí apod.
  • FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZNEUŽÍVÁNÍ – přisvojování si důchodu seniora, nedovolené převody a rozprodej majetku, nátlak na změnu závěti, omezování vlastnických práv apod.
  • ZANEDBÁVÁNÍ – opomíjení základních potřeb seniora, neposkytování přiměřené pomoci, nedostatečná strava, neposkytování a nezajištění pitného režimu apod.
  • SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ – v mnohých případech se děje ze strany cizích osob ale i členů vlastní rodiny.

Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání, ponižování a násilí. Pamatujte, že chyba je v násilníkovi, nikoli v oběti.

Pokud se stanete obětí násilí, není ostudou požádat o pomoc. Tu poskytují následující organizace:

  • DONA, tel.: 251 511 313
  • Senior telefon, tel.: 800 157 157
  • V případě ohrožení je také možno volat Policii ČR (na lince 158), nebo městskou policii (na lince 156)

Naši partneři