Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Pro seniory
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Každodenní rizika > Pro seniory
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Domácí násilí páchané na seniorechJak se bránit proti domácímu násilí?Komu svěřit své blízké?OsamělostRady seniorůmSenior cyklistaSenior v silničním provozuVíte, kdo je za dvěřmi?Závěť - základní informace o poslední vůli

Závěť - základní informace o poslední vůli

ZÁVĚŤ - základní informace o poslední vůli

Určitě většina z vás vlastní nějaký majetek, třeba v podobě malé zahrádky, bytu, finančních úspor, sbírky známek, auta apod. A mnozí z vás se možná stále častěji zaobíráte myšlenkou, jak bude naloženo s majetkem po vaší smrti.

Pamatujte, že máte právo ještě za svého života zanechat instrukce, jak majetek který vlastníte rozdělit.

Sepsáním závěti (poslední vůle) stanovíte, komu co připadne a po vaší smrti bude váš majetek rozdělen podle přání vyjádřeného v závěti. K sepsání závěti vás v žádném případě nemůže nikdo nutit, ani vám diktovat či předepisovat, co by v ní mělo být obsaženo. Závěť musíte sepsat skutečně sami, sepsáním závěti nemůžete zmocnit jinou osobu. Není ani možné sepsat hromadnou závěť (například společně manželé). Právnickými slovy řečeno „Závěť je jednostranným úkonem zůstavitele“

V závěti ustanovujete dědice a určujete podíly, či věci a práva, která jim mají připadnout. Je dobré v závěti uvést čeho všeho jste vlastníkem, případně kde se majetek nachází, nebo kde se nachází soupis majetku (v bankovním trezoru, apod.).

Rozhodnete-li se pro poslední vůli, nemusíte jít nutně k notáři, můžete si ji sepsat sami. Aby ale závěť byla platná, musí obsahovat patřičné náležitosti:

  1. datum (den, měsíc, rok), kdy byla podepsaná;
  2. jméno a příjmení;
  3. srozumitelnou formulaci, která zahrnuje ustanovení konkrétních dědiců a jaké jsou jejich věci, podíly a práva, která jim mají připadnout;
  4. vlastnoruční podpis;
  5. pokud hodláte vydědit tzv. neopomenutelné dědice (potomky), musí závěť obsahovat tuto informaci včetně zdůvodnění, proč jste se k takovému kroku rozhodli. Tento bod má však svá zákonná omezení, která je třeba znát a řídit se jimi.

Pamatujte!!!

  • Je-li závěť psaná vlastnoručně (perem), nemusí být přítomen svědek.
  • Závěť sepsaná na stroji, na počítači apod. musí být vlastnoručně podepsaná a musí být připojeny podpisy dvou svědků potvrzujících, že se jedná o poslední vůli zůstavitele. Podpisy nemusí být notářsky ověřeny.
  • Závěť můžete sepsat také u notáře spolu se dvěma svědky.
  • Svědci potvrzující poslední vůli zůstavitele musí být způsobilí k právním úkonům, nesmí být nevidomí, neslyšící, němí nebo neznalí jazyka a nesmí být v závěti uvedeni jako dědici.

Aby bylo možné vaši závěť najít, je dobré si ji uložit u notáře. Nejistějším místem pro vaši závěť je tzv. Centrální evidence závětí, kterou vede Notářská komora České republiky. Jelikož v roce 2014 nastanou změny a nová pravidla týkající se dědictví a závěti, sledujte nový Občanský zákoník 2014!!!

Naši partneři