Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Havárie, nehody, výbuchy
Mimořádné události > Havárie, nehody, výbuchy
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Nebezpečné látky

Havárie a výbuchy

V dřívějších dobách se setkávali lidé s mimořádnými událostmi, které vznikaly téměř vždy v důsledku přírodních procesů ? zemětřesení, výbuchy sopek, vichřice, povodně. Učili se žít v přírodě a vyvarovat se nebezpečí, která jim od ní hrozila. Používali jen jednoduché nástroje a stavěli si jednoduché příbytky, ve kterých žili.

Pokrok nezastavíme a tak jsme dnes obklopeni budovami plnými různě složitých technických zařízení, vytápěnými elektřinou a plynem. Jsme obklopeni ohromnými továrnami a provozy plnými nebezpečných látek a složitých technických zařízení, kolem nás proudí kolony aut, cisterny převážející další nebezpečné látky, nad námi létají letadla, využíváme jadernou energii.

A my jsme přesvědčeni, že vše máme pod kontrolou. Techniku i přírodu. Ale opak je pravdou. O tom by určitě mohlo mluvit mnoho lidí, které postihlo nějaké neštěstí. O tom by mohl mluvit každý záchranář.

Všeobecné příčiny havárií

Havárie patří mezi mimořádné události, ke kterým dochází v souvislosti s lidskou činností a které mohou způsobit menší, ale také ohromné škody. Mohou ohrozit naše zdraví, životy, životní prostředí a majetek.

Ať už havárii způsobí přímo člověk nebo technika, která je produktem lidské činnosti, nebo příroda, která na nás zaútočí prostřednictvím některého ze svých živlů (oheň, voda, země, vzduch), havárie nás mohou zastihnout kdykoliv a kdekoliv.

Proto je potřeba se s možnými nebezpečími seznámit a důkladně se na ně připravit.

Dopady havárií

Havárie mají vážné dopady, kterými jsou většinou ztráty na životech a zdraví lidí, na životním prostředí a majetku. K těm dochází zejména v důsledku výbuchů, požárů, úniku nebezpečných látek do ovzduší, půdy a vody, zavalení a zasypání a dalších nebezpečných projevů, které havárie doprovázejí.

Základní typy havárií

Havárie s únikem nebezpečných látek

Nebezpečné látky jsou všude kolem nás a u většiny havárií se přímo nebo nepřímo vyskytují a ohrožují nás. Někdy mohou ohrožovat jen přímé účastníky havárie, někdy ale mohou ohrožovat široké okolí.

Může se jednat o látky v kapalném, tuhém nebo v plynném skupenství. Tyto látky působí na organismus mnohostranně, často smrtelně. Míra ohrožení závisí na konkrétní sloučenině, na jejím množství, koncentraci a na době, po kterou jsme byli vystaveni jejímu působení.

Havárie s únikem nebezpečných látek si mnohdy mylně spojujeme pouze s chemickými továrnami.

Jenže vše je trochu jinak a velké havárie s únikem nebezpečných látek nás ohrožují stále více a více.

  1. Stále častěji jsou v průmyslu používány složité technologie, založené na chemických procesech, při kterých může dojít k havárii i k úniku chemických látek do ovzduší nebo do vody, do přírody. To znamená, že nebezpečné látky se neobjevují jen v chemických továrnách, ale ve všech továrnách.
  2. Nebezpečné látky se nacházejí také na zimních stadionech, benzínových stanicích, v lázních a bazénech a v různých provozních zařízeních a skladech, prodejnách.
  3. Nebezpečné látky se nacházejí také v našich domovech. Používáme je k různým účelům, zejména k topení, čištění, vaření, v dopravě, apod.
  4. A co je důležité zdůraznit? Všechny nebezpečné látky se také převážejí v různých dopravních prostředcích a také se s nimi na různých místech manipuluje, mnohdy i neopatrně.
  5. Nebezpečné látky se nacházejí také v rukou teroristů a mohou být použity k teroristickým útokům, se kterými se můžeme setkat, bohužel, nejen v zahraničí na dovolené, ale i u nás.
  6. No a nesmíme samozřejmě zapomenout na přírodní katastrofy, které nás stále více ohrožují a které mohou způsobit havárie s únikem nebezpečných látek velkého rozsahu. Například povodeň, vichřice, zemětřesení.

Ostatní havárie

Kromě velkých havárií, kdy nás přímo ohrožuje únik nebezpečné látky, se v běžném životě setkáváme i s jinými typy havárií, které mají různé nebezpečné průvodní jevy, například požár, výbuch, sesuv půdy, zřícení domu. Každý den je také doprovázen velkým množstvím havárií v dopravě, silniční, letecké i železniční. I při těchto haváriích samozřejmě může dojít k úniku nebezpečných látek, ale většinou se jedná o menší rozsah.

Ať se jedná o jakoukoliv havárii, nikdy ji nesmíme podceňovat a nesmíme podceňovat ani nebezpečné látky, které se v našem okolí vyskytují. I z běžné technické závady v domácnosti se může stát velká havárie.


Podívej se na fotky nebo videa:

R-věty, S-větyChemické látkyOstatní haváriePříčiny haváriíRadioaktivní látkyHavárie s únikem nebezpečných látekVarování při haváriiOstatní havárieNejčastější příznaky úniku látekHavárie s únikem nebezpečných látekDekontaminaceDekontaminaceCo jsou to havárie?Havárie v dopravěVarovné tabulkyRadioaktivní látkyBiologické látkyChemické látkyRopné látkyBiologické látky

Stáhni si:

Mimořádné události - Varovný signál, co dělat ?Mimořádné události - Přivolání pomociMimořádné události - Poznej mimořádnou událostMimořádné události - PříběhMimořádné události - Co to znamená a kdo je způsobil ?Mimořádné události - poznáš je?Mimořádné události - Tísňové linkyMimořádné události - ZáchranářiMimořádné události - VodaMimořádné události - Jak přivolat pomocMimořádné události - poznej zvukyMimořádné události - Kdy bys volal na tísňovou linku ?Mimořádné události - poznej záchranářeMimořádné události - KostlivecMimořádné události - Evakuační zavazadloMimořádné události - Evakuační zavazadlo, co zabalit ?Mimořádné události - tísňové linkyMimořádné události - TechnikaMimořádné události - Typy událostí

Může se hodit:

Pracovní listy - Mimořádné události I.Od vichřice k zemětřesení-ochr. člověka za mim. udál. (učebnice pro 9.r.ZŠ)Deskové hry - ZACHRAŇ SE15 ks pr. sešitů - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II.TERORISMUS A JINÉ HROZBYNůž na bezpečnostní pásy

Související články:

Chemické látky

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích - kapalném, plynném i tuhém. Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především…Zjistit více

Radioaktivní látky

Radioaktivní látky jsou látky, které obsahují nestabilní izotopy prvků. Jádra atomů těchto prvků nazýváme radionuklidy. Radionuklidy se přeměňují v jádra jiných…Zjistit více

Látky

V životě se můžeme setkat i s ohrožením nebezpečnými látkami.Zjistit více

Označování nebezpečných látek

Ke klasifikaci nebezpečných látek a přípravků se používají takzvané R a S věty , jednoduché nebo kombinovanéZjistit více

V dopravě

Pokud se tedy ocitnete v blízkosti dopravní nehody a chcete pomoct raněným, tak raději zavolejte záchranáře. V případě, že byste mohli zraněným sami pomoci…Zjistit více

Výbuch plynu

Pokud bude unikat plyn z některého z vašich domácích spotřebičů, vypněte přívod plynu k tomuto spotřebiči, který by u něj měl být (např. páčka za sporákem) nebo…Zjistit více

Naši partneři