Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Nebezpečné látky
Mimořádné události > Havárie, nehody, výbuchy > Nebezpečné látky
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Označování nebezpečných látek

R-věty a S-věty

Ke klasifikaci nebezpečných látek a přípravků se používají takzvané R a S věty , jednoduché nebo kombinované:

  1. R-věty upozorňují na nebezpečí látky nebo přípravku (například - R11 - vysoce hořlavý, R23 - toxický při vdechování, R36 - dráždí oči, R55 - toxický pro zvířata, R36/38 - dráždí oči a kůži).
  2. S-věty vyjadřují pokyny jak s nebezpečnou látkou nebo přípravkem nakládat (například - S15 - chraňte před teplem, S29 - Nevylévejte do kanalizace, S2 - uchovávejte mimo dosah dětí, S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima)

Tato klasifikace je používána mezinárodně

Výstražné tabulky a značky

Další možností, jak poznat, že se jedná o nebezpečnou látku, je označení nádrží, cisteren, zásobníků či skladů varovnými tabulkami a značkami.
Nejvýznamnějším systémem používaným v celé Evropě v silniční a železniční přepravě nebezpečných látek je označení speciální varovnou tabulí (tzv. oranžová výstražná tabulka s uvedením číselného kódu přepravované látky). Tabulky jsou rozděleny na dvě poloviny. Často se můžeme setkat především s následující tabulkou na cisternách, z nichž se plní benzinová čerpadla.

V horním poli je dvou až třímístné číslo, které se nazývá kód nebezpečnosti (rizikovosti), neboli Kemlerův kód, který označuje charakter nebezpečnosti (výbušnost - 1, vznětlivost kapalin - 3, jedovatost - 6, radioaktivita - 7 apod.). Dolní číslo oranžové tabulky je tzv. identifikační číslo neboli UN-kód a je pro každou látku jiné (UN znamená označení doporučené OSN). Podle tohoto čísla se pozná, o jakou látku se přesně jedná. Jestliže jsou číslice v Kemlerově kódu zdvojené nebo ztrojené, znamená to stupňování nebezpečí.

Pro jednotlivé stupně nebezpečí jsou používány grafické symboly, které jsou součástí výstražných značek.

Stáhni si:

Ekologická výchova - roční obdobíEkologická výchova - plodyEkologická výchova - co do přírody nepatříEkologická výchova - čím se živí?Ekologická výchova - dřevěný panáčekEkologická výchova - najdi správnou dvojiciEkologická výchova - kde bydlí?Ekologická výchova - třídění, kontejner

Může se hodit:

Osobní alarm Bodyguard 2Deskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVADětský hrnek "POLICIE"TROJUHELNÍK žlutozelený s vykřičníkemNůž na bezpečnostní pásyDětská souprava ZÁCHRANÁŘIDeskové hry - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIOd vichřice k zemětřesení-ochr. člověka za mim. udál. (učebnice pro 9.r.ZŠ)Pracovní listy - Mimořádné události I.TROJUHELNÍK žlutozelený bez potiskuMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II.TERORISMUS A JINÉ HROZBYDětský hrnek "HASIČI"

Související články:

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Kdy volat 150 ?

Zjistit více

Kdy volat 155 ?

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Acetylén – C2H2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Amoniak – čpavek – NH3

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Benzín

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Etylén – C2H4

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Formaldehyd - HCHO

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Fosgen - COCl2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Chlór – Cl2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Chlorovodík HCl

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Kyanovodík - HCN

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Oxid siřičitý – SO2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Oxid uhelnatý - CO

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Propan-butan – C3H8 – C4H10

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Sirouhlík - CS2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Sulfan - H2S

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Zemní plyn

Zjistit více

Havárie a výbuchy

Havárie patří mezi mimořádné události, ke kterým dochází v souvislosti s lidskou činností a které mohou způsobit menší, ale také ohromné škody. Mohou ohrozit…Zjistit více

Chemické látky

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích - kapalném, plynném i tuhém. Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především…Zjistit více

Radioaktivní látky

Radioaktivní látky jsou látky, které obsahují nestabilní izotopy prvků. Jádra atomů těchto prvků nazýváme radionuklidy. Radionuklidy se přeměňují v jádra jiných…Zjistit více

Biologické látky

V životě se můžeme setkat i s ohrožením nebezpečnými biologickými látkami. Může k němu dojít například v důsledku havárie, například v laboratoři nebo při…Zjistit více

V dopravě

Pokud se tedy ocitnete v blízkosti dopravní nehody a chcete pomoct raněným, tak raději zavolejte záchranáře. V případě, že byste mohli zraněným sami pomoci…Zjistit více

Výbuch plynu

Pokud bude unikat plyn z některého z vašich domácích spotřebičů, vypněte přívod plynu k tomuto spotřebiči, který by u něj měl být (např. páčka za sporákem) nebo…Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Naši partneři