Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Havárie, nehody, výbuchy
Mimořádné události > Havárie, nehody, výbuchy
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Nebezpečné látky

Látky

BIOLOGICKÉ LÁTKY

V životě se můžeme setkat i s ohrožením nebezpečnými biologickými látkami. Může k němu dojít například v důsledku havárie, například v laboratoři nebo při zásobování pitnou vodou, v důsledku nasazení biologických látek ke kriminálním, teroristickým nebo vojenským účelům nebo v důsledku samovolného šíření, např. u chřipkových epidemií.

Mezi nebezpečné biologické látky patří různé druhy virů, bakterií, rostlinné a zvířecí toxiny, apod., které mohou způsobit různé infekční i neinfekční nemoci nebo otravy. Mezi nejznámější nebezpečné biologické látky patří například antrax, neštovice, mor, botulotoxin.

Abychom se před nimi ochránili, vždy postupujeme podle pokynů příslušných orgánů, dodržujeme bezpečnost v ohrožených prostorech, nevstupujeme na zakázaná místa, nepodceňujeme výstražné tabulky, apod.


CHEMICKÉ LÁTKY

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích - kapalném, plynném i tuhém. Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především látky výbušné, hořlavé a jedovaté. Mnoho z nich se používá i v běžném životě.

1) K látkám výbušným a hořlavým patří zejména:

2) Látky jedovaté (toxické) se vyskytují ve všech skupenstvích.
Při havárii s únikem toxických látek jsou největším nebezpečím látky plynné, v podobě plynu a par. Jsou člověkem nejen vdechovány, ale do těla se mohou dostat i pokožkou, zvukovody, očními spojivkami. K nejvýznamnějším jedovatým látkám, které se převážejí po území naší republiky ve stovkách tun, patří:

Velmi jedovaté jsou také zplodiny hoření, které jsou velmi častým případem otrav a úmrtí a jsou mnohdy nebezpečnější, než oheň sám. To se týká zplodin nedokonalého hoření, ale i dokonalého hoření, např. při spalování plastů, zapálení skládky pneumatik nebo při požáru. Kouř obsahuje například oxid uhelnatý, oxid uhličitý, chlorovodík, kyanovodík a další jedovaté i ultrajedovaté látky.

Rovněž chod motoru automobilu v uzavřené garáži je krajně nebezpečnou situací. Každý kouř obsahuje jedovaté zplodiny hoření. To platí i o výfukových plynech.


Co dělat při úniku nebezpečné chemické látky?
Pokud dojde k havárii s únikem nebezpečné chemické látky a budeme varováni sirénou (varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA) a sdělovacími prostředky (rozhlas, televize). Pokud budete sami svědky vzniku mimořádné události s únikem nebezpečné chemické látky:

 

RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

Radioaktivní látky jsou látky, které obsahují nestabilní izotopy prvků. Jádra atomů těchto prvků nazýváme radionuklidy. Radionuklidy se přeměňují v jádra jiných izotopů a přitom vysílají (emitují) ionizující záření, které je nebezpečné pro lidstvo i přírodu.

K úniku radioaktivních látek může dojít zejména:

Radioaktivní materiál kontaminuje vzduch, vodu a území na dlouhou dobu a ohrožuje vše živé, co se v okolí nachází.

Lidé, kteří žijí v okolí jaderného energetického zařízení jsou vždy předem informováni co mají dělat, kdyby došlo k havárii. Jsou i vybaveni speciálními jodovými přípravky, které účinky záření na lidský organizmus výrazně snižují.

Co dělat při úniku radioaktivních látek?

Pokud dojde k úniku radioaktivní látky, budeme varováni sirénami a sdělovacími prostředky (rozhlas, televize). V případě radiační havárie postupujeme stejně jako u chemické havárie, jen v případě možnosti volíme k ukrytí sklepní prostory, na rozdíl od chemické havárie, kde volíme vyšší patra budovy.


Podívej se na fotky nebo videa:

Jak se chránit při havárii?Co dělat při úniku plynu?Nejčastější příznaky úniku látekVarovné tabulkyJak se chránit při havárii?R-věty, S-větyVarování při haváriiHavárie v dopravěBiologické látkyR-věty, S-větyVarování při haváriiRadioaktivní látkyHavárie v dopravěPříčiny haváriíDekontaminaceOstatní havárieVarovné tabulkyHavárie s únikem nebezpečných látekOstatní havárieHavárie s únikem nebezpečných látek

Stáhni si:

Mimořádné události - Evakuační zavazadlo, co zabalit ?Mimořádné události - poznej zvukyMimořádné události - Co to znamená a kdo je způsobil ?Mimořádné události - Varovný signál, co dělat ?Mimořádné události - ZáchranářiMimořádné události - Kdy bys volal na tísňovou linku ?Mimořádné události - VodaMimořádné události - Přivolání pomociMimořádné události - poznej záchranářeMimořádné události - Tísňové linkyMimořádné události - Jak přivolat pomocMimořádné události - tísňové linkyMimořádné události - poznáš je?Mimořádné události - Poznej mimořádnou událostMimořádné události - KostlivecMimořádné události - Typy událostí Mimořádné události - TechnikaMimořádné události - Evakuační zavazadloMimořádné události - Co to je ?

Může se hodit:

Deskové hry - ZACHRAŇ SEOsobní alarm Bodyguard 2Dětský hrnek "HASIČI"MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI I.Záchranářský kufříkTERORISMUS A JINÉ HROZBYDětský hrnek "ZÁCHRANKA"TROJUHELNÍK žlutozelený bez potiskuDeskové hry - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPracovní listy - Mimořádné události I.ROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMER

Související články:

Havárie a výbuchy

Havárie patří mezi mimořádné události, ke kterým dochází v souvislosti s lidskou činností a které mohou způsobit menší, ale také ohromné škody. Mohou ohrozit…Zjistit více

Chemické látky

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích - kapalném, plynném i tuhém. Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především…Zjistit více

Radioaktivní látky

Radioaktivní látky jsou látky, které obsahují nestabilní izotopy prvků. Jádra atomů těchto prvků nazýváme radionuklidy. Radionuklidy se přeměňují v jádra jiných…Zjistit více

Označování nebezpečných látek

Ke klasifikaci nebezpečných látek a přípravků se používají takzvané R a S věty , jednoduché nebo kombinovanéZjistit více

V dopravě

Pokud se tedy ocitnete v blízkosti dopravní nehody a chcete pomoct raněným, tak raději zavolejte záchranáře. V případě, že byste mohli zraněným sami pomoci…Zjistit více

Výbuch plynu

Pokud bude unikat plyn z některého z vašich domácích spotřebičů, vypněte přívod plynu k tomuto spotřebiči, který by u něj měl být (např. páčka za sporákem) nebo…Zjistit více

Skutečně se stalo:

Stráský: NP Šumava se podařilo snížit dopad kůrovcové kalamity

V roce 2011 se NP Šumava podařilo podstatně snížit rozsah a dopad kůrovcové kalamity na území parku. Přesto za dobu existence parku vzniklo na jeho území 9000…Zjistit více

Naši partneři