Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Obecné informace
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Obecné informace
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
"Skutečná pohroma je, když nevíte co dělat"Co jsou to mimořádné události?EvakuaceEvakuační zavazadloHlavní zásady pro opuštění bytuJaké jsou dopady mimořádných událostí?Obecná pravidla a zásady chování při vzniku mimořádné událostiPanika v krizové situaciProstředky individuální ochranyPříprava rodiny na krizové situaceStala se mimořádná událostTísňová voláníVarování před nebezpečím

Jaké jsou dopady mimořádných událostí?

Mimořádné události ovlivňují a budou stále více ovlivňovat naše životy, zdraví, majetek a životní prostředí.

Klimatické změny, průmyslová revoluce, havárie v dopravě, požáry i sociálně patologické jevy lidské společnosti, kriminalita, terorismus a další jevy, ovlivňují rozsah a množství mimořádných událostí a jejich negativních dopadů na lidskou společnost a tím i na budoucnost našich dětí.

Nejčastější dopady mimořádných událostí jsou na zdraví a bezpečnost obyvatelstva, jeho psychické strádání, na ekonomiku a na životní prostředí jako takové.

Odvracení  se od přírody přináší svou daň, a rostoucí závislost na technice a jejích vymoženostech nás činí čím dál zranitelnějšími.

Podívejte se na následující přehled mimořádných událostí, které mohou ohrozit a ohrožují území České republiky, a na jejich možné dopady (uvedené mimořádné události a jejich dopady nejsou vyčerpávající):

Co ohrožuje území České republiky?

Požáry                                                        

Exploze

Bouře, vichřice a prudké větrné poryvy

Úniky plynů

Záplavy, povodně

Radioaktivita

Krupobití a přívalové deště

Havárie v chemickém objektu

Námrazy a náledí

Působení toxických a infekčních odpadů

Sněhové vánice a kalamity

Únik ropných produktů

Svahové pohyby

Dopravní havárie (silniční, leteck, železniční)

Propady zemských dutin

Chemizace zemědělství

Posun říčního koryta nebo dna pod hladinou

Mechanické poruchy-konstrukcí, staveb, techniky

Pád kosmických těles

Davová panika

Půdní eroze

Násilné sociální konflikty

Zemětřesení

Teroristická činnost

Tornáda

Násilné kriminální delikty

Teplotní inverze

Emigrační vlny

Obtížná vedra a sucha

Mezistátní konflikty

Vlivy kosmických záření a těles

Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí)

Epifytie (velká nákaza rostlin)

Epizootie (velká nákaza zvířat)

Epizootie (velká nákaza zvířat)

Příklady možných dopadů a vedlejších účinků mimořádných událostí

Zdraví a bezpečnost Psychické strádání Požáry
Úniky toxických látek Ekonomické poruchy Selhání veřejných služeb
Eroze půdy Výpadky elektřiny Přerušení povrchové a vzdušné dopravy
Poškození systému pitné vody Výpadek kanalizace Výpadky komunikace
Škody v zemědělství Poškození kritických zdrojů v životním prostředí Škody na historických zdrojích
Zhoršení odvodu dešťové vody

Mimořádná událost

Možné dopady

Letecká havárie

Oběti na životech

Ranění

Požár

Výbuch

Škody na majetku (budovy)

Mezinárodní dopady

Poškození nákladu

Přerušení dopravy

Škody na veřejných službách

Silniční nehoda

Oběti na životech

Ranění

Požár a výbuch

Přerušení dopravy

Únik nebezpečných látek a kontaminace půdy, vody a vzduchu

Železniční nehoda

Oběti na životech

Ranění

Požár a výbuch

Přerušení dopravy

Přerušení komunikace na železnici

Únik nebezpečných látek a kontaminace půdy, vody a vzduchu

Zřícení stavby

Oběti na životech

Ranění

Zasypané osoby

Požár a výbuch

Přerušení dopravy

Přerušení veřejných služeb

Nebezpečný plyn

Oběti na životech

Ranění

Požár a výbuch

Evakuace

Přerušení podnikových činností

Povodeň

Oběti na životech

Kontaminace pitné vody

Ohrožení zdraví obyvatel

Škody na majetku

Přerušení fungování komunity

Škody místní ekonomiky

Vichřice

Oběti na životech

Škody na majetku

Přerušení dopravy a komunikace

Přerušení veřejných služeb

Lesní požár

Oběti na životech

Škody na majetku

Přerušení dopravy a komunikace

Přerušení veřejných služeb

Škody místní ekonomiky

Výbuch

Oběti na životech

Ranění

Požár

Únik toxických látek

Panika

Přerušení dopravy

Přerušení veřejných služebAutor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR

Naši partneři