Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Obecné informace
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Obecné informace
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
"Skutečná pohroma je, když nevíte co dělat"Co jsou to mimořádné události?EvakuaceEvakuační zavazadloHlavní zásady pro opuštění bytuJaké jsou dopady mimořádných událostí?Obecná pravidla a zásady chování při vzniku mimořádné událostiPanika v krizové situaciProstředky individuální ochranyPříprava rodiny na krizové situaceStala se mimořádná událostTísňová voláníVarování před nebezpečím

Příprava rodiny na krizové situace

Zjistěte si možná nebezpečí v místě svého bydliště (možnost požáru, povodně, chemické havárie v blízkém podniku apod.) a připravte se na každé z nich.

 • Pohovořte v odině o tom, co byste dělali v případě nebezpečí.
 • Pro případ krizové situace si připravte telefonní čísla a stanovte místa setkání pro případy nutného rozchodu rodiny.
 • Doporučujeme si procvičit činnosti v krizových situacích (např. formou hry s dětmi).
 • Své děti seznamte se zvukovými signály varovných systémů a naučte je přivolávat pomoc v krizových situacích.
 • Naučte své děti znát své příjmení, adresu bydliště, a číslo telefonu.
 • Velmi malé děti by měly mít u sebe kartičku s těmito údaji a případně dalšími důležitými informacemi o zdravotním stavu.
 • Pro zvládnutí požáru v bytě nebo v domě doporučujeme nákup vhodného hasicího přístroje.

Děti v krizové situaci

 • Děti jsou při krizových situacích zmatené, nervózní a vystrašené. Hledají pomoc u svých rodičů.
 • Zmatek a strach dospělých se rychle přenáší na děti. Proto vaše činy a jistota jsou jistotou i pro děti.
 • Při záchranných a likvidačních pracích uložte dítěti pro něj splnitelný jednoduchý úkol a čiňte je za něj zodpovědné.
 • Snažte se zabránit pocitu dítěte, že nebezpečná situace nastane znovu, že někdo bude zraněn nebo zabit, že rodina bude nenávratně roztržena a že zůstane úplně samo.

Potraviny a pitná voda

 • Většina domácností má přiměřené množství potravin připravených a uložených pro běžnou spotřebu.
 • Je však účelné vyčlenit část potravin s delší lhůtou trvanlivosti (až 18 měsíců) pro případ mimořádné události. Tyto potraviny by měly být konzumovatelné za studena, nebo po jednoduché tepelné úpravě.
 • Také zásoba minerálních vod je důležitou součástí připravenosti domácnosti na krizové situace. Tyto však lze nahradit vodou z vodovodu v umělohmotných nádobách.
 • Lze doporučit i malou zásobu octa nebo kyseliny citrónové a jedlé sody pro roztoky na improvizované roušky při výronech plynů.

 

Domácí lékárnička
Domácí lékárnička je významným pomocníkem při ošetřování drobných poranění. Lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo a měla by být uložena mimo dosah malých dětí.
Doporučený obsah lékárničky:

 • nůžky a zavírací špendlík,
 • 3 kusy obvazů,
 • náplast,
 • rychloobvaz,
 • náplast s polštářkem,
 • trojcípý šátek,
 • gáza hydrofilní skládaná,
 • pryžové škrtidlo,
 • borová voda 2% 100 ml pro výplach očí a oční kapky,
 • injekční stříkačka sterilní 10 – 20 ml k výplachům,
 • dezinfekční roztok,
 • obinadlo elastické,
 • resuscitační rouška,
 • léky - analgetika (např. Acylpyrin, Paralen), živočišné uhlí (např. Carbocit), antialergika (např. Dithiaden).

Nezapomeňte lékárničku 1x za rok doplnit, vyřadit léky a prostředky s prošlou lhůtou použitelnosti.

Zavazadlo pro případ mimořádné situace, evakuace nebo ukrytí

Pro případ mimořádné události je dobré mít vždy připraveno evakuační zavazadlo. Nejvhodnější jsou různé batohy (krosny), cestovní tašky, kufry, označené visačkou se jménem a adresou.

Rozhlasový přijímač

Rozhlasový přijímač v domácnosti je nezbytný pro varování obyvatelstva, k získání informací o hrozícím nebezpečí a získání pokynů k ukrytí nebo evakuaci, které budou vysílány na VKV II a SV.
Je vhodné mít lehce přenosný rozhlasový přijímač, který je nezávislý na připojení elektrického proudu (bateriový), používané baterie by měly mít dlouhou dobu skladovatelnosti

Hygienické potřeby

Jsou nedílnou součástí každé domácnosti (mýdlo, zubní pasta, kartáčky, ručníky apod.) Nezapomínejme na to mít tyto prostředky v zásobě pro případ naléhavé potřeby.

Ochranné vybavení

Pro každou domácnost doporučujeme pomocné ochranné vybavení jako je nepromokavý oděv nebo plášť s kapucou a gumové vysoké boty, gumové rukavice (pro případy povodní, chemického poplachu atd.)

Energetické zdroje

Pro výpadek energetických zdrojů je doporučováno náhradní topné zařízení na uhlí, brikety, dříví.
Na vaření se doporučuje lihový nebo petrolejový vařič, je možný i vařič na pevný líh. Také lze doporučit vařič na malou plynovou bombu a různé turistické plynové vařiče.
Na svícení se doporučuje zásoba baterií pro bateriové svítilny, petrolej pro petrolejové lampy nebo alespoň zásoba svíček. Petrolejové nebo acetylénové lampy nelze použít v krytech.

Příprava dokladů

Často se stává, že v důsledku požáru jsou zničeny důležité rodinné doklady. Tomu lze předejít tím, že rodinné doklady umístíme do kovové schránky, která je schopna odolávat požárům a případně také živelním pohromám. Do schránky je možné umístit také rodinné cennosti. K tomuto účelu doporučujeme malé, přenosné pokladny. Ve schránce by měly být:

 • rodinné doklady (rodné listy, oddací list atd.),
 • potvrzení o důchodu a příjmu,
 • vkladní knížky, kreditní karty, průkazky k žirovým účtům , hotové peníze,
 • pojistky,
 • důležité platební doklady,
 • vysvědčení, výpisy z pozemkové knihy, závěť atd.,

V případě krizové situace je nutné mít sebou osobní doklady – občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, technické osvědčení apod.

Součástí vašich dokladů by měla být i kartička, na které budou uvedeny informace o vašem zdravotním stavu a jméno osoby, kterou je vhodné informovat, pokud by se vám něco stalo.

Příprava vozidla
Pokud jste vlastníky vozidla, buďte připraveni na případnou evakuaci. Snažte se zajistit následující:

 • V případě ohrožení je vhodné mít vozidlo v blízkosti místa svého bydliště a vozidlo mít v dobrém technickém stavu,
 • mít v nádrži nebo v zásobě pohonné hmoty alespoň na 100 km,
 • ve vozidle mít v pořádku nářadí a náhradní díly,
 • mít zkontrolovaný obsah lékárničky,
 • bateriovou svítilnu, nůž a malou lopatku,
 • pracovní oděv (montérky, starší oděv, deku, apod.),
 • malý hasicí přístroj.

Ochrana před požárem
Před odchodem z domova na delší dobu uzavřete přívod plynu, vody, vypněte elektrický proud (nebo elektrické spotřebiče ze zásuvky – v případě, že máte zapojenou lednici nebo mrazák) a uhaste oheň.

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR

Naši partneři