Co je to povodeň ?


Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů podpořených dalšími okolnostmi, zejména rychlým táním sněhu, zmrzlou půdou, nepropustným povrchem nebo nasáklou půdou, hromaděním ledových ker, nedostatečností kanalizačního systému, nadbytkem zpevněných ploch a dalšími okolnostmi, nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení hráze přehrady, sesuv svahu během dešťů, ....) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.

Povodně jsou doprovázeny ztrátami na životech, životním úrostředí a majetku.

Nejčastější příčiny vzniku povodně:

Povodně jsou v Čechách jednou z nejpravděpodobnější přírodní katastrofou. Mohou být lokální i přesahující území států. Některé povodně vznikají pomalu, jiné přicházejí náhle a bez varování.

 

Bleskové povodně mohou vzniknout během několika minut či hodin při dlouhotrvajících intenzivních deštích, při náhlém uvolnění masy vody např. rozbitím hráze z ledových ker. Bleskové povodně jsou charakteristické mimo jiné i tím, že jejich čelo je tvořeno směsí bahna, kamenů a jiných naplavenin.

 

Klasické povodně vznikají, když koryto řeky již není schopno pojmout masu vody a ta se vylívá z břehů do okolí. Rychlost vzniku a účinky povodně závisí zejména na místě jejího vzniku - na horním toku řek se bude svou charakteristikou blížit bleskové povodni (rychlý příchod, velká razance a rychlý opad hladiny), na dolním toku bude její příchod pomalý, ale území bude zatopeno delší dobu.

 

Zvláštním druhem povodně je ta, která vzniká následkem narušení hráze vodního díla (rybník, přehrada).

 

Rychlost vody při povodních je značná, takže ohrožuje naše životy a zdraví, životní prostředí, majetek. Zranitelní jsou všichni, kdo žijí v blízkosti vodního toku, anebo v místech nedostatečné kanalizace.

 

Rychlost vzniku povodně závisí na mnoha faktorech a včasné varování před ní není vždy možné !!!

 

Každý z nás by se měl připravit na příchod povodně a to bez ohledu na místo, kde žije či pracuje. Každá strouha, kanál, potůček, řeka či vodní nádrž se mohou stát zdrojem nebezpečí vzniku povodně.

Přečteno 19860x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR
Související odkazy
Elektronický digitální povodňový portál

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík