Dušení, vdechnutí cizího tělesa

Dušení je život ohrožující stav, ke kterému dochází vlivem nedostatku přísunu kyslíku do těla. Většinou je způsobeno sníženým množstvím vdechovaného kyslíku, překážkou v dýchání nebo poraněním dýchacího systému.

Příčiny dušení:
Příčin dušení může být mnoho. Můžeme si je rozdělit na několik základních částí:

 • na stavy ovlivňující dýchací cesty a plíce
 • na stavy ovlivňující mozek a nervy řídící dýchání
 • na stavy ovlivňující množství kyslíku v krvi
 • a na stavy bránící využití kyslíku v těle?

Stavy ovlivňující dýchací cesty a plíce:

  1. Ucpání dýchacích cest, kvůli zapadlému kořenu jazyka při bezvědomí.
  2. Přítomnost cizích látek a předmětů v dýchacích cestách.
  3. Otoky v hrdle po opaření, infekci nebo žihadle.
  4. Stlačení průdušnice způsobené škrcením.
  5. Stlačení hrudníku při zasypání nebo tlačení v davu.
  6. Poranění plic, poranění hrudní stěny.
  7. Záchvaty bránící normálnímu dýchání.

Stavy ovlivňující mozek a nervy řídící dýchání:

 1. Poranění hlavy (těžký otřes mozku).
 2. Otravy (nejčastěji prostá opilost nebo otrava léky).
 3. Ochrnutí způsobené mozkovou mrtvicí nebo poraněním míchy.
 4. Poranění elektrickým proudem.
 5. A mnoho dalších příčin. Bezvedomý je vždy ohrožen udušením.

Stavy ovlivňující množství kyslíku v krvi:

 1. Nedostatečné množství kyslíku ve vzduchu (šachty, zakouřené prostředí, vrcholy velehor?).
 2. Prudké změny atmosférického tlaku (ve velkých výškách v letadle, při potápění ve velkých hloubkách?).

Stavy bránící využití kyslíku v krvi:

 1. Otrava plyny vznikajícími při hoření (např.oxidem uhelnatým).
 2. Otrava kyanidem.

Základní příznaky dušení:

 • potíže při dýchání, prohloubení a zrychlení dechu
 • hlučné dýchání jako je chrápání, bublání
 • postižený může mít i pěnu u úst
 • postiženému modrá obličej, rty i lůžka pod nehty
 • postižený může být zmatený
 • snižuje se schopnost reakce
 • při nedostatku kyslíku může postižený upadnout do bezvědomí
 • následně může dojít k zástavě dechu

První pomoc:
První pomoc při dušení spočívá v odstranění příčin dušení. Zajisti průchodnost dýchacích cest u postiženého, zajisti mu dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Nejlépe je být pod širou oblohou, nebo alespoň dokořán otevřít okna.
U postiženého v bezvědomí opět zajisti průchodnost dýchacích cest zakloněním hlavy a zvednutím brady. Zkontroluj dýchání a je-li vše v pořádku a postižený dostatečně dýchá a již nevykazuje známky dušení, ulož jej do zotavovací polohy. V případě, že postižený nedýchá, začni s resuscitací. Zavolej zdravotnickou pomoc.

Vdechnutí cizího předmětu:

Vdechnutí cizího předmětu může postihnout každého z nás. Stačí, aby ti například zaskočil kousek jídla. To vyvolá dušení, které ohrožuje život.

Jak poskytnout pomoc?
Jsi-li svědkem toho, že jiný člověk vdechl nějaký cizí předmět, dusí se a není v bezvědomí, pokus se mu pomoct tento předmět vypudit ven z jeho dýchacích cest. Podporuj ho v kašli. Není-li předmět příliš hluboko, mělo by stačit 5x postiženého udeřit otevřenou dlaní do zad mezi lopatky. Postižený je mírně předkloněn. Tento postup použij u dětí i dospělých osob.

U kojenců do jednoho roku života si polož miminko na předloktí své ruky v úhlu asi 30° - 40° hlavou dolů. Ústa miminka měj mezi palcem a ukazováčkem své ruky a opatrně s citem proveď 5 úderů mezi lopatky miminka. Při tom sleduj, zda cizí těleso již vypadlo z dýchacích cest miminka.

Pokud postižený vdechl nějaký cizí předmět, je v bezvědomí a ani po uvolnění dýchacích cest nedýchá, zavolej na číslo 155 - zdravotnickou pomoc. Začni ihned postiženého resuscitovat.

Dále již pokračuj podle pravidel resuscitace. Pokud se ti ale nepodaří uvolnit dýchací cesty, prováděj pouze masáž srdce a to v rytmu minimálně 100 stlačení za minutu v rytmu písničky ?Rolničky, rolničky?? až do příjezdu lékaře.

Přečteno 15401x
Hodnocení:
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík