Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Povodně
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Povodně
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Povodně - Co dělat, když už je po všem?Povodně - Jak se chovat při zvláštní povodni?Povodně - Jak se na ně připravit?Povodně - Jak se při nich chovat?Povodně - Obecné informacePovodně - Otázky a rady psychologůPovodně - Pravidla základní hygienyPřívalový déšťStupně povodňové aktivityVarování při ohrožení přirozenou povodníVarování při ohrožení zvláštní povodní

Povodně - Jak se chovat při zvláštní povodni?

V důsledku vzniku mimořádné situace na vybraném vodním díle může dojít až k protržení hráze přehrady a vzniku průlomové vlny. Tato situace svým rozsahem, destrukčními účinky a rychlostí průběhu vyžaduje okamžitá bezodkladná opatření (varování a evakuace obyvatel, zvířat a cenného majetku).

Níže jsou uvedena doporučená opatření občanům ke snížení ohrožení životů, zdraví a majetku při vzniku zvláštní povodně. Pokud žijete v oblasti, kde hrozí zvýšené riziko vzniku zvláštní povodně, měli by ste tato doporučení mít obzvlaště na paměti.

Máte-li čas (II. stupeň povodňové aktivity na vodním díle):

  • Zajistěte si trvalý poslech hromadných informačních prostředků.
  • O vzniku a ohrožení průlomovou vlnou budete informováni sirénami, hromadnými informačními prostředky nebo orgány samosprávy a státní správy.
  • Informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu průlomové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místech evakuace obyvatel.
  • Informujte sousedy, připravte rodinu a domácí zvířata k okamžité evakuaci.
  • Připravte si evakuační zavazadlo.
  • Důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů a za žádných okolností nezůstávejte v bytě při vyhlášení evakuace.

Nařízená úplná územní evakuace (protržení hráze přehrady):

  • Varujte sousedy a v případě potřeby jim pomozte při evakuaci.
  • Uvolněte zvířata nacházející se na území ohroženého zvláštní povodní.
  • Odpojte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody.
  • Co nejdříve se přesuňte do evakuačního prostoru nebo prostoru soustředění.

Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštní povodní výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu.

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR

Naši partneři