Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Povodně
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Povodně
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Povodně - Co dělat, když už je po všem?Povodně - Jak se chovat při zvláštní povodni?Povodně - Jak se na ně připravit?Povodně - Jak se při nich chovat?Povodně - Obecné informacePovodně - Otázky a rady psychologůPovodně - Pravidla základní hygienyPřívalový déšťStupně povodňové aktivityVarování při ohrožení přirozenou povodníVarování při ohrožení zvláštní povodní

Povodně - Jak se při nich chovat?

V případě rostoucího rizika povodní postupuj následovně:

 1. Připrav si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budeš-li ho využívat při evakuaci;
 2. Přestěhuj potraviny, oblečení nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály a cenné věci, které by mohla zaplavit nebo odnést voda, do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy;
 3. Odvez nebo nezávadně zlikviduj nebezpečné látky;
 4. Zajisti ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času;
 5. Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypni přívod elektrického proudu, uzavři hlavní přívod plynu a vody;
 6. V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas požádej o pomoc povodňový orgán obce;
 7. Nezůstávej v místě, kde bys mohl ohrozit život svůj a svých blízkých, zbytečně neriskuj, jednej v klidu a s rozvahou;
 8. Máš-li možnost, přesuň se k příbuzným nebo známým mimo zátopu;
 9. Jsou-li vytvořena evakuační zařízení, bude ti zde lépe než v zatopeném území a jeho bezprostředním okolí;
 10. Prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární pomoc - využij ji.

 

Formy ochrany majetku při povodni:

 1. Vytvoření hrází proti stoupající vodě, utěsnění vstupů do budov a kanalizačních vpustí;
 2. Stěhování potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení, surovin a materiálů z rizikových oblastí do výše položených míst;
 3. Vypnutí hlavních vypínačů a uzavření uzávěrů přívodu energií a vody, i po přerušení dodávky;
 4. Uložení cenných věcí a dokumentů na bezpečném místě, případně jejich dřívější uložení v bezpečnostní schránce a vytvoření kopií;
 5. Odvoz nebo nezávadná likvidace nebezpečných látek;
 6. Zajištění ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení;
 7. Dopravní prostředek včas vyvézt nebo mít v pohotovosti k odjezdu po bezpečné cestě.

 

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR

Naši partneři