Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Povodně
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Povodně
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Povodně - Co dělat, když už je po všem?Povodně - Jak se chovat při zvláštní povodni?Povodně - Jak se na ně připravit?Povodně - Jak se při nich chovat?Povodně - Obecné informacePovodně - Otázky a rady psychologůPovodně - Pravidla základní hygienyPřívalový déšťStupně povodňové aktivityVarování při ohrožení přirozenou povodníVarování při ohrožení zvláštní povodní

Přívalový déšť

Silné přeháňky, spojené s bouřkovou činností, jsou v letním období poměrně častým a běžným jevem. Ve většině případů mají však pouze krátké trvání. Někdy ale může být bouřková buňka mimořádně aktivní a ve velmi krátkém čase spadne extrémní množství srážek. Jindy mohou srážky opakovaně vznikat v přibližně stejné oblasti. Za takových situací pak dochází k velmi nebezpečné kumulaci srážek, které se již nestačí vsakovat či "normálně" odtékat.

V obou uvedených případech tak může dojít k velmi nebezpečným povodním z přívalových dešťů, nazývaným přívalové povodně. Ty jsou nebezpečné především svou rychlostí a prudkostí, a též tím, že mohou přeměnit v "nevinné" malé potůčky, či jen suchá koryta, v životu nebezpečný živel. Nejnebezpečnější jsou v horách, kde se vlivem výrazně sklonitého terénu zvyšuje jejich rychlost a ničivost, přičemž současně dochází k sesuvům bahna a kamení.

I přes kvalitní systém předpovědi počasí je nutné zdůraznit, že konkrétní místo, kde se případné nebezpečné bouřkové lijáky mohou vyskytnout, dopředu předpovědět prakticky nelze. Jste-li potenciálně ohroženi přívalovými srážkami či následnou přívalovou povodní, je nutné při upozornění především pozorněji sledovat dění ve svém okolí, připravit se na možnost povodně a samozřejmě se chovat v souladu s protipovodňovými opatřeními.

Předběžná opatrnost

Pokud povodeň bezprostředně nehrozí, ale bouřková oblačnost je již pozorovatelná, je vhodné  přinejmenším tuto oblačnost pozorněji sledovat. Nebezpečí přívalových srážek a povodní je tím větší, čím níže jsou mraky nad terénem.  Předpovídá nám to větší množství vláhy v atmosféře.

U silných srážek bývá velká frekvence blesků, ale chybí hlasité hřmění, které je utlumeno silnými srážkami. A také nevidíme čárové blesky, ale jen rozmazané záblesky. Zvláště nebezpečné jsou přívalové povodně pro letní turistické kempy, které jsou umístěny v údolích. Proto je důležité myslet na možnost vzniku přívalové povodně již při stavbě stanu či parkování auta!

Zastihnou-li vás přívalové srážky, je nutné:

 1. Zvýšit ostražitost a při sebemenší známce nebezpečí se co nejkratší cestou vzdálit do bezpečí, tj. většinou do nejbližšího svahu.
 2. Uposlechnout pokynů dospělých, držet se pohromadě ve skupině, popřípadě mít hlídky přes noc pro včasné varování.

Ochrana před přívalovou povodní:

 • Vždy se řídíme případnými pokyny policie, hasičů nebo pověřených osob obce.
 • V případě nedostatku času či nejasné situace co nejrychleji opustíme ohrožené místo; zvláště nebezpečnými jsou rokle, kaňony a údolí, které opouštíme do nejbližšího svahu.
 • Varujeme ostatní ohrožené osoby.
 • Přecházíme-li zaplavené území, nepokoušíme se přecházet proud vody na místech, kde je hloubka vody větší než zhruba výška kolen, ? proud může mít neočekávanou sílu.
 • Nepřejíždíme autem zaplavenou vozovku, most či terén, kde nemůžeme odhadnout výšku vody.
 • V případě, že automobil zůstane stát ve vodě a my se v něm nacházíme, je nutno jej co nejrychleji opustit.
 • Na mostech i na exponovaných vozovkách v průběhu povodně navíc hrozí nebezpečí jejich zřícení nebo stržení, proto se jim, pokud je to možné, vyhýbáme.
 • Zvláště pozorně je nutno řídit v noci, kdy lze jen obtížně odhadnout stupeň zaplavení terénu a vozovky.
 • Děti se nenechávají bez dozoru!

Naši partneři