Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Povodně
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Povodně
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Povodně - Co dělat, když už je po všem?Povodně - Jak se chovat při zvláštní povodni?Povodně - Jak se na ně připravit?Povodně - Jak se při nich chovat?Povodně - Obecné informacePovodně - Otázky a rady psychologůPovodně - Pravidla základní hygienyPřívalový déšťStupně povodňové aktivityVarování při ohrožení přirozenou povodníVarování při ohrožení zvláštní povodní

Varování při ohrožení přirozenou povodní

 

 • Na území České republiky platí jeden jediný varovný signál - pro obyvatelstvo při hrozbě nebo vzniku jakékoliv mimořádné události. Nazývá se VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.
 • Po zaznění VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY zazní verbální informace elektronické sirény.

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu Činnost obyvatelstva
kolísavý 140 vteřin

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Zazní verbální informace

(elektronické sirény)

"Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.
Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů.
Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha..."

Příklady tísňové informace:
"Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu
obce........., kraje........., byl v obci (kraji) vyhlášen druhý stupeň
povodňové aktivity - stav pohotovosti".

"Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevou, rychlým tání sněhu,.........)
a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny
vyzýváme všechny občany bydlící v záplavovém území,
aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle povodňových plánů".

"Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového
orgánu obce........., kraje........., byl v obci (okresu) vyhlášen
třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení".

"Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení
přirozenou povodní na základě rozhodnutí povodňového orgánu
jevyhlášena evakuace  v obci ......... (ulice........., domů.........); kraji......... (obcích.........)".

"Hrozí (blesková povodeň) zanechte veškeré činnosti opusťte záplavové území".

Zahájit vlastní činnost k ochraně zdraví, životů, majetku, zvířat a k případné evakuaci.

Při vyhlášení II. stavu povodňové aktivity - stavu pohotovosti:

 • Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků,

 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů,

 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů,

 • informovat se o způsobu a místě evakuace,

 • připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.

Při vyhlášení III. stavu povodňové aktivity - stavu ohrožení:

 

 • Připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo,
 • přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater,

 • připravit vyvedení hospodářských zvířat,

 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci,

 • odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál,

 • při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod plynu a vody.

Při vyhlášení evakuace:

 • Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci,

 • zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní přívod el. proud, plyn, vodu, zabezpečit okna, dveře, nebezpečné látky),

 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a máte-li vozidlo, použít ho,

 • přesunout se do prostoru shromaždiště.

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR

Naši partneři