Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Povodně
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Povodně
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Povodně - Co dělat, když už je po všem?Povodně - Jak se chovat při zvláštní povodni?Povodně - Jak se na ně připravit?Povodně - Jak se při nich chovat?Povodně - Obecné informacePovodně - Otázky a rady psychologůPovodně - Pravidla základní hygienyPřívalový déšťStupně povodňové aktivityVarování při ohrožení přirozenou povodníVarování při ohrožení zvláštní povodní

Povodně - Obecné informace

Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů podpořených dalšími okolnostmi, zejména rychlým táním sněhu, zmrzlou půdou, nepropustným povrchem nebo nasáklou půdou, hromaděním ledových ker, nedostatečností kanalizačního systému, nadbytkem zpevněných ploch a dalšími okolnostmi, nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení hráze přehrady, sesuv svahu během dešťů, a další) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.

Bohužel, povodně jsou většinou doprovázeny ztrátami na životech, životním úrostředí a majetku.

Typy povodní:

 • Bleskové povodně - mohou vzniknout během několika minut či hodin při dlouhotrvajících intenzivních deštích, při náhlém uvolnění masy vody např. rozbitím hráze z ledových ker. Bleskové povodně jsou charakteristické mimo jiné i tím, že jejich čelo je tvořeno směsí bahna, kamenů a jiných naplavenin.
 • Klasické povodně - vznikají, když koryto řeky již není schopno pojmout masu vody a ta se vylívá z břehů do okolí. Rychlost vzniku a účinky povodně závisí zejména na místě jejího vzniku - na horním toku řek se bude svou charakteristikou blížit bleskové povodni (rychlý příchod, velká razance a rychlý opad hladiny), na dolním toku bude její příchod pomalý, ale území bude zatopeno delší dobu.
 • Zvláštní povodně - zvláštním druhem povodně je ta, která vzniká následkem narušení hráze vodního díla (rybník, přehrada).

Rychlost vody při povodních je značná, takže ohrožuje naše životy a zdraví, životní prostředí, majetek. Zranitelní jsou všichni, kdo žijí v blízkosti vodního toku, anebo v místech nedostatečné kanalizace. Rychlost vzniku povodně závisí na mnoha faktorech a včasné varování před ní není vždy možné!!!

Každý z nás by se měl připravit na příchod povodně a to bez ohledu na místo, kde žije či pracuje. Každá strouha, kanál, potůček, řeka či vodní nádrž se mohou stát zdrojem nebezpečí vzniku povodně.

Proto pamatujte:

 • Informujte se spolu s rodinou na obecním či městském úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém (zátopovém) území.
 • Ujasněte si možné ohrožení zdraví a životů členů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat a mějte svůj plán pro případ ohrožení.
 • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou. Důležité je také naplánování cesty vedoucí na bezpečné místo.
 • Připravte si pytle s pískem nebo jiné ucpávky na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 • Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li automobil, připravte ho k použití (včetně dostatečné zásoby pohonných hmot).
 • Připravte se na evakuaci zvířat.
 • Upevněte věci, které by voda mohla odnést.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Přestěhujte cenné věci do vyšších pater budovy, důležité dokumenty si vezměte s sebou. 
 • V případě hrozby povodně buďte v pohotovosti, trvale sledujte sdělovací prostředky a včas opusťte ohrožený prostor.

Nikdy nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.

 

Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz

Naši partneři