Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Povodně
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Povodně
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Povodně - Co dělat, když už je po všem?Povodně - Jak se chovat při zvláštní povodni?Povodně - Jak se na ně připravit?Povodně - Jak se při nich chovat?Povodně - Obecné informacePovodně - Otázky a rady psychologůPovodně - Pravidla základní hygienyPřívalový déšťStupně povodňové aktivityVarování při ohrožení přirozenou povodníVarování při ohrožení zvláštní povodní

Povodně - Jak se na ně připravit?

Informuj se na obecním úřadě, zda se tvé obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém (zátopovém) území či v území ohroženém zvláštní povodní. Dále se informuj o obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni.

Ujasni si možné ohrožení zdraví a životů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat v případě reálné hrozby z přirozené a zvláštní povodně a přijmi vlastní opatření, měj plán.

Předem si připrav materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebné nářadí a vyzkoušej si jejich montáž a jejich funkčnost.


Proveď povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajisti, aby neupevněný materiál, ploty, boudy, hranice dříví a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku.

Zvaž, zda je výhodnější utěsnit budovy nebo umožnit volný průtok vody.

Buď v pohotovosti, trvale sleduj předpověď počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li tě ohrozit) a řiď se pokyny povodňových orgánů obce, policie a záchranářů.

Při vzniku povodně postupuj tak, abys ochranná opatření mohl podle situace zdokonalovat a rozšiřovat.

Pamatuj, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od tebe při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc.

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR

Naši partneři