Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Povodně
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Povodně
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Povodně - Co dělat, když už je po všem?Povodně - Jak se chovat při zvláštní povodni?Povodně - Jak se na ně připravit?Povodně - Jak se při nich chovat?Povodně - Obecné informacePovodně - Otázky a rady psychologůPovodně - Pravidla základní hygienyPřívalový déšťStupně povodňové aktivityVarování při ohrožení přirozenou povodníVarování při ohrožení zvláštní povodní

Varování při ohrožení zvláštní povodní

 • Na území České republiky platí jeden jediný varovný signál pro obyvatelstvo při hrozbě nebo vzniku jakékoliv mimořádné události. Nazývá se VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.
 • Po zaznění VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY zazní verbální informace elektronické sirény.

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu Činnost obyvatelstva
kolísavý 140 vteřin

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
(hrozí vznik zvláštní povodně)

Zazní verbální informace
(elektronické sirény)

"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny".

Příklad tísňové informace:

"V obci (okresu) byl vyhlášen třetí stupeň - stav ohrožení na vodním díle (.........) a hrozí vznik zvláštní povodně".

Připravit se k územní evakuaci

Zahájit vlastní činnosti k ochraně zdraví, životů, majetku, zvířat a k případné evakuaci.

Při hrozbě vzniku zvláštní povodně:

 • Zajistit si stálý poslech hromadných sdělovacích prostředků,
 • informovat se o rozsahu zaplavení, času příchodu čela povodňové vlny, předpokládané doby zaplavení,
 • informovat se o místě evakuace, prostoru soustředění, trasách evakuace,
 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu, vozidlo, atd...
 • připravit evakuaci hospodářských zvířat,
 • připravit se k okamžité evakuaci.
kolísavý 140 vteřin

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
(při vzniku zvláštní povodně)

Zazní verbální informace
(elektronické sirény)

"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny".

Příklad tísňové informace:

"V důsledku bezprostředního ohrožení zvláštní povodní byla v obci......... (ulice........., čtvrti.........), kraje........ (obce.........) vyhlášena evakuace".

Vyhlášení evakuace

 • Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci,
 • uvolnit hospodářská zvířata v ohroženém území,
 • okamžitě zanechat veškerou činnost a zahájit přesun na místo, které nebude ohroženo zvláštní povodní,
 • co nejdříve se přesunout do evakuačního prostoru nebo prostoru soustředění,
 • zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní přívod elektřiny, plynu, vody, zabezpečit okna, dveře, nebezpečné látky, atd...)".

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR

Naši partneři